Fire av de fem dødsfallene i fjor skjedde i jordbruket. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Fire av de fem dødsfallene i fjor skjedde i jordbruket. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Fire dødsfall i jordbruket

I 2019 omkom fem personer innen jordbruk, skogbruk og fiske. Det er samme antall som i 2018.

Publisert

Fire av de fem dødsfallene skjedde i jordbruket og ett innen akvakultur, skriver Arbeidstilsynet.

I de siste fem årene har gjennomsnittet vært seks dødsfall i landbruket per år.

Har stabilisert seg

Totalt var det 29 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2019. Det er ett mer enn de to foregående årene. Gjennomsnittet for de 10 siste årene er 38 dødsfall per år.

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, er fornøyd med at antallet dødsfall har stabilisert seg på et historisk lavt nivå, men maner samtidig til fortsatt systematisk ulykkesforebygging.

De fire store dominerer fortsatt

Akkurat som i 2018 var det bare menn som omkom i arbeidsulykker i fjor. Av disse var to utenlandske arbeidstakere, mot fem året før.

Det er fortsatt de fire store næringene som står for 76 prosent av dødsfallene; Bygge- og anleggsvirksomhet (9); Transport og lagring (5), Jordbruk, skogbruk og fiske (5) og Industri (3)

19 av de 29 dødsfallene skjedde ved bruk av kjøretøy som traktor, anleggsmaskin eller landbruksmaskin. Dette utgjorde 66 prosent av dødsfallene i 2019.

Se mer statistikk om arbeidsdødsfall hos Arbeidstilsynet

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS