Autorisasjonsbevis

Dispensasjon for utgått sprøytesertifikat

Løsningen med nettbasert autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmidler er forsinket. Hvis sertifikatet ditt går ut i første halvår 2015 kan du søke om dispensasjon fram til 01. juli 2015.

Publisert

Har du sjekket datoen på sprøytesertifikatet ditt?

Tida går Kravet om autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler ble innført i 1995. Svært mange brukere av plantevernmidler tok derfor sitt kursbevis det året.Siden beviset er gyldig i 10 år kom den første store bølgen av fornyelser i 2005. Og nå i 2015 er det altså dags igjen.

Fulle kursMattilsynet har tidligere kunngjort at de ville lansere en nettbasert løsning for autorisasjonskurset. Denne løsningen har latt vente på seg, og mange ordinære kurs hos forsøksringer og andre institusjoner har vært fullbooket. Nå melder Mattilsynet at de ikke vil ha sin nettløsning klar før ut i april.

Det skal bli mulig å ta eksamen hjemme på kjøkkenbordet i løpet av våren.

Søk dispensasjon Personer med autorisasjonsbevis som utløper i første halvår av 2015 gis derfor anledning til å søke dispensasjon fra kravet om fornying. Dispensasjonen vil gjelde fram til 01. juli 2015.De som ikke har hatt autorisasjonsbevis tidligere må fortsatt gå kurs og avlegge eksamen på ordinær måte.

Du kan lese mer om dispensasjonsordningen på mattilsynets nettsider her:

"
Powered by Labrador CMS