Storsteigen vgs

Nytt studietilbud: Fjellandbruk

Storsteigen videregående skole i Alvdal tilbyr nå et etter- og videreutdanningstilbud som er skreddersydd fjelllandbruket.

Publisert

Det nye fagskoletilbudet er mynta på alle som har befatning med fjellandbruket, bønder som rådgivere.

I september 2015 starter fagskoleutdanningen Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket med studiested Storsteigen.

Går over to år

Utdanninga gjennomføres som deltidsutdanning over to år og med 10 samlinger per år. Det blir også noe nettbasert undervisning og obligatoriske øvelser. Ved studiestart tilbys det introduksjonskurs i IKT og studieteknikk.

Lav studieavgift

Lærerkrefter kommer fra Storsteigen og landbruksmiljøene rundt: Norsk Landbruksrådgivning, Tine, NILF, Bioforsk, Vekstra, samt forsker og veterinær.

Studieavgifta er forholdsvis lav, ca. kr 5000. I tillegg kommer innkjøp av lærebøker, ellers er studiet offentlig finansiert.

Studiet består av fire emner:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon – mjølk og kjøtt på storfe, sau
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt, gjerne knyttet til egen virksomhet/gard.

Tittel: Agrotekniker

Målgruppa er nåværende eller framtidige gardbrukere, ansatte i rådgivningsapparatet og fagarbeidere i fjellandbruket over hele landet. Etter bestått studium får du tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket».

Søknadsfrist: 15. juni

Krav til opptak er fullført og bestått utdanning fra utdanningsprogrammet Naturbruk (unntatt fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest, anleggsgartner, idrettsanlegg og reindrift). Søkere kan også tas opp til studiet etter kriterier for realkompetansevurdering; minimum 5 års relevant praksis.

Søknadsfrist 15.juni, deretter fortløpende inntak på ledige plasser.

Les mer om utdanninga her

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS