Autorisasjonsbevis

Forlenget gyldighet for sprøytesertifikat

Autorisasjonsbevis som går ut i 2015 blir automatisk gyldige resten av dette året. Mattilsynets nettbaserte løsning for å ta eksamen blir ytterligere utsatt.

Publisert

Tida går Kravet om autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler ble innført i 1995. Svært mange brukere av plantevernmidler tok derfor sitt kursbevis det året.Siden beviset er gyldig i 10 år kom den første store bølgen av fornyelser i 2005. Og nå i 2015 er det altså dags igjen.

Nettbasert eksamen utsatt Mattilsynet kunngjorde i mars 2015 at deres nettbaserte løsning for å ta eksamen ville bli forsinket. Forsøksringer og andre opplæringsinstitusjoner meldte om fulltegnede kurs og lange ventelister, samtidig som våronna nærmet seg raskt. Det var rett og slett ikke kapasitet til å kurse et tilstrekkelig antall deltagere. Brukere med autorisasjonsbevis som gikk ut i første halvår 2015 fikk derfor dispensasjon slik at de slapp å ta ny eksamen før den 01. juli 2015.

Generell dispensasjon i hele 2015 Ettersom Mattilsynets nettbaserte eksamensløsning fortsatt ikke fungerer som den skal, så er det innført generell dispensasjon fram til 01. januar 2016. Det er altså ikke lenger nødvendig å søke dispensasjon. Det er viktig å presisere at dette gjelder kun innehavere av autorisasjonsbevis som utløper i 2015. Hvis beviset gikk ut i 2014 må du ta ny eksamen på vanlig måte.

Det skal fortsatt bli mulig å ta eksamen hjemme på kjøkkenbordet, men løsningen lar vente på seg

Du kan lese mer om dispensasjonsordningen på mattilsynets nettsider her:

"
Powered by Labrador CMS