Rapsåker

Neonikotinoider tillates brukt i England

Bruk av neonikotinoidholdige insektmidler er forbudt i EU, fordi stoffene antas å være svært uheldige for bier og humler. Men britiske landbruksmyndigheter har innvilget dispensasjon for beising av rapsfrø.

Publisert

Foto: Yayimages

Dispensasjonen fra forbudet skal gjelde i 120 dager, og omfatter cirka 300 000 dekar høstraps i distriktene Suffolk, Cambridgeshire, Bedfordshire og Hertfordshire. Dette er cirka fem prosent av det britiske oljefrøarealet. Preparatene som tillates brukt er Cruiser OSR fra Syngenta, og Modesto fra CropScience. Myndighetene har godkjent bruk av totalt 950 liter for hvert av de to preparatene.

Bondeorganisasjonen har presset påDet er den britiske landbruksorganisasjonen National Farmers´ Union, NFU, som har jobbet for å få innvilget dispensasjonen. Dette sier NFU’s visepresident Guy Smith til landbrukstidsskriftet Farmer’s Weekly.

Mener kvantumet er for lite – NFU har jobbet intenst for med denne søknaden og vi er glade for at det endte med et positivt resultat. Men vi er fullt klar over at dette ikke er tilstrekkelig. Jordloppene er et utbredt problem i hele landet, og det begrensede omfanget av denne dispensasjonen hjelper dessverre ikke den store massen av bønder som har behov for beising sier han. Guy Smith legger også til at NFU kommer til å fortsette å presse på landbruks- og miljømyndighetene for å finne løsninger for de bønder som ikke får anledning til å bruke beisemidlene.

Du kan lese hele artikkelen fra Farmer's Weekly her:

"

Rapsplantene blir lett angrepet av jordlopper under oppspiring. Det mest effektive er derfor beising av frøene. Foto: Yay

Bie- og humledødDet ble innført sterke restriksjoner på bruk av neonikotinoider i EU i 2013, fordi de antas å ha en svært negativ virkning på bestanden av bier og humler. Tidligere har bl.a. Estland, Bulgaria, Romania, Danmark og Finland gjort unntak fra EU’s forbud mot neonikotinoider. I Norge tillates stoffene brukt som beisemidler på settepoteter og oljefrø, og til innendørs sprøyting i veksthus. Paradoksalt nok er det nettopp oljevekstene, som er avhenginge av å pollineres av insekter, som er i størst behov av å bruke de omstridte preparatene.

Fordi oljevekster er avhengige av å bestøves av insekter er det vanlig å plassere bikuber inntil åkeren.Foto: Yay

Powered by Labrador CMS