Ridder til hest

Tine maner til kamp mot sporene

I mars 2015 fikk 405 garder påvist høy sporeanalyse. Dette er en økning på 80 prosent i forhold til samme måned i fjor. Nå roper Tine et varsku før årets grashøsting.

Publisert

Å unngå jord og gjødsel i graset er ett av botemidlene mot sporer i fôret.

Unngå innblanding av jord og gjødsel i fôret under innhøsting. Bruk riktig type og dosering av ensileringsmiddel, er oppfordringa fra Tine Rådgiving, som gjerne bistår dem som sliter med sporer i mjølka.

Du legger grunnlaget i sesongen

Grovfôr av god hygienisk kvalitet er avgjørende for å bekjempe sporer. Grunnlaget for god hygienisk grovfôrkvalitet legges under våronn, slått og ensilering. Viktigste forebyggende tiltak er å unngå innblanding av jord/gjødsel i fôret under innhøsting (stubbehøyde, plan høsteflate mm.), riktig bruk av ensileringsmiddel- (type og dosering), god pakking av grasmassen og jevnt tørrstoffinnhold. I de tilfelle du leier inn en maskinentreprenør til innhøsting/ensilering, må det stilles krav til hvordan jobben skal utføres, heter det videre i anbefalinga fra Tine Rådgiving.

Står parat til å hjelpe

De 405 mjølkeprodusentene som har fått påvist høy sporeanalyse er allerede kontaktet eller vil bli kontaktet i nærmeste framtid. Blant Tine-rådgiverne er det normalt fagrådgiver fôring eventuelt i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving som best kan bistå med veiledning rundt våronn/slått/ensilering.

Til Moss for å få svar

Det jobbes nå for å ta flere hygieneanalyser av surfôr. I 2014 ble det bare tatt ca. 150 slike analyser. Når det viser seg at det er så mange som sliter med sporer, er det en stor fordel å ta flere slike analyser for å framskaffe bedre oversikt over fôrets hygieniske kvalitet. Eurofins i Moss har analysepakke for hygienisk kvalitet i surfôr. Den inneholder analyser av smørsyresporer, bacillussporer, enterobakterier, koliforme bakterier, mugg og gjærsopp. I tillegg vil en få oppgitt tørrstoff og pH i prøva, skriver Tine Rådgiving.

Powered by Labrador CMS