Storfe 2016, logo

Seks bak Storfe 2016

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr arrangerer en ny storfekongress på Gardermoen 10. - 11. november 2016.

Publisert

Alle storfeinteresserte bør unne seg en tur til Storfe 2016 på Gardermoen i november.

Det faglige og sosiale arrangementet for storfebøndene foregår på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 10. - 11. november 2016. Planlegginga er i full gang og arrangementskomiteen består av Jon Grønsberg, Felleskjøpet, Mari Bjørke, Geno, Jan Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving, Asgeir Svendsen, Nortura, Tone Roalkvam, Tine, og Guro Alderslyst, Tyr.

Spekket fagprogram i flere sesjoner

Programkomiteen, ledet av Tone Roalkvam, har som mål å sy sammen et godt og interessant faglig program med en rød tråd. Det legges opp til flere parallelle sesjoner med ulike tema.

Muligheter for stand

Komiteen for økonomi og sponsor ledes av Asgeir Svendsen. - Det er plass for en rekke utstillere i de nye kongressfasilitetene hos Thon Hotel Oslo Airport, lokker han.

Følg med på Facebook!

Markedsføring- og PR-komiteen ledes av Mari Bjørke. Egne nettsider og Facebook-sider blir sentrale i markedsføringen av Storfe 2016.

Følg Storfe 2016 på Facebook

"
Powered by Labrador CMS