Tyver i åkeren
Tyver i åkeren

Sandnes stjeler mest landbruksjord

Sandnes i Rogaland topper verstinglista over kommuner som omdisponerer mest dyrka mark. Grue kommune i Hedmark er en god nummer to foran Klepp kommune, også i Rogaland.

Publisert

Landbruksjorda er mest utsatt for omdisponering i pressområder. Foto: colourbox.com

Sandnes omdisponerte i fjor 634 dekar dyrka mark – hovedsakelig til næringsformål. Det er 11 prosent av de 5710 dekarene som ble omdisponert på landsbasis.

Landstallet er noe høyere enn i 2013, men innafor målet om maks 6000 dekar årlige omdisponeringer. Av den omdisponerte jorda gikk 30 prosent til boligformål, næring og samferdsel sto for 20 prosent hver.

Rogaland verstingfylket

Blant de 20 kommunene som omdisponerer mest landbruksjord, finner vi hele fem kommuner i Rogaland. I tillegg til allerede nevnte Sandnes og Klepp, kommer Stavanger på fjerdeplass, Gjesdal på tiende og Sola på fjortende. Til sammen omdisponerte Rogaland-kommuner 1519 dekar landbruksjord i fjor.

Etter Rogaland følger Hedmark med 578 dekar, Østfold med 513 dekar og Møre og Romsdal med 463 dekar omdisponert.

Det går den riktige vegen

Etter andre verdenskrig har ca. 1,2 mill. dekar dyrka og dyrkbar jord blitt omdisponert i Norge. Det meste av dette har vært egnet til matkornproduksjon. I perioden 1994-2003 ble det i gjennomsnitt rapportert om årlig omdisponering av over 11 400 dekar dyrka jord. Som følge av dette ble det i 2004 satt som mål at dette skulle halveres innen 2010, i praksis et tak på 6000 dekar dyrka jord per år.

Omfanget av omdisponeringen har de siste årene vist en svakt fallende tendens. I 2013 var omdisponeringen den laveste siden registreringa startet i 1976 og for første gang under 6000 dekar.

Finn din kommune her

"
Powered by Labrador CMS