Storfekjøtt

Mindre storfekjøtt i 2014

Produksjonen av storfekjøtt gikk i fjor ned med seks prosent i forhold til 2013. Rogaland er fortsatt «kjøttfylket» par excellence.

Publisert

Husdyra i Rogaland rekker tunge til resten av landet: Vi har størst kjøttproduksjon uansett dyreslag. Foto: colourbox.com

Sjøl om de andre kjøttslaga hadde en svak økning, var det ikke nok til å hindre en svak nedgang i den totale kjøttproduksjonen i 2014. Samla kjøttproduksjon minka med tusen tonn til drøye 338 000 tonn fra 2013 til 2014.

Sau mest opp

Av det kontrollerte kjøttet utgjorde svin nærmere 129 000 tonn, fjørfe over 106 000 tonn, storfe snaut 79 000 tonn og sau vel 24 000 tonn.

Produksjonen av sauekjøtt steg med tre prosent, mens oppgangen for fjørfekjøtt var 1,9 prosent. Det ble også produsert én prosent mer svinekjøtt i 2014 enn året før, skriver Statistisk sentralbyrå.

Rogaland på topp totalt sett

Rogaland topper fortsatt kjøttstatistikken for 2014. Fylket sto for 23 prosent av den totale kjøttproduksjonen i landet. Nord-Trøndelag og Hedmark kunne vise til 13 prosent hver, mens Sør-Trøndelag og Oppland hver hadde om lag åtte prosent.

Rogaland på fjørfetoppen

Fjørfeproduksjonen er konsentrert om de fem fylkene Østfold, Hedmark, Rogaland, Sør- og Nord-Trøndelag. 87 prosent av alt fjørfekjøtt blir produsert i disse fylkene. Også her topper Rogaland produksjonen med 19 prosent, tett fulgt av Østfold og Hedmark, som begge sto for 18 prosent. Nord- og Sør-Trøndelag hadde henholdsvis 17 og 14 prosent av fjørfeproduksjonen.

Rogaland produserer mest svinekjøtt

Rogaland hadde også den klart høyeste produksjonen av svinekjøtt og 30 prosent av alt svinekjøtt ble produsert i den sørligste delen av Vestlandsfylkene. Deretter fulgte Hedmark og Nord-Trøndelag, hver med 14 prosent av svinekjøttproduksjonen.

Rogaland topper også stofekjøtt

Av den totale storfekjøttproduksjonen ble 16 prosent produsert i Rogaland. Deretter fulgte Oppland med 15 og Nord-Trøndelag med 11 prosent.

Sauefylket Rogaland

Vel en femtedel av alt sauekjøttet kom fra Rogaland i 2014, mens 13 prosent kom fra Oppland. Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland stor hver for seg for mellom åtte og ni prosent av sauekjøttproduksjonen.

Powered by Labrador CMS