armmuskel

Mindre skogfylker viser muskler

Siden 2009 har det vært en sammenhengende oppgang i tømmerhogsten. Første halvår av 2015 er intet unntak. Nå er det de «utradisjonelle» skogfylkene som Vestfold, Møre & Romsdal og Vest-Agder som øker hogsten mest.

Publisert

Det er positivt at de mindre skogfylkene melder seg på i kampen om størst økning i avvirka kvantum.

Etter årets første seks måneder er det avvirka 5,41 millioner m3 tømmer. Hedmark, Oppland og Buskerud står for litt over halvparten av hogsten. Prisen på massevirke er stabil, mens sagtømmerprisen viser en nedadgående tendens første halvår, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Hedmark er aleine på toppen

Som vanlig var det størst avvirkning i Hedmark, med 29 prosent av hogstvolumet, etterfulgt av Oppland (12 prosent), Buskerud (10 prosent) og Østfold (8 prosent). Lavest er hogstvolumene på Vestlandet og i Nord-Norge.

Vestfold økte mest

Det interessante denne gangen er at det er de fylkene som tradisjonelt har lite hogstaktivitet som bidrar til det meste av økningen første halvår i 2015. Vestfold økte med 34 prosent med et volum på 65 000 m3. Vest-Agder økte hogsten med 24 prosent, Møre og Romsdal med 30 prosent.

Sogn & Fjordane tilbake til normalen

I Hedmark som er det klart største skogfylket, var avvirkningen én prosent lavere enn på samme tid i fjor. Av de tradisjonelle skogfylkene skiller Østfold seg ut med en økning på 16 prosent, tilsvarende 68 000 m3.

Sogn og Fjordane hadde en nedgang på hele 81 prosent fra første halvår i fjor, som nok har sammenheng med at uttakene etter stormene de siste årene nå går mot slutten.

Sagtømmerprisen for nedadgående

Prisene på sagtømmer fortsetter en nedadgående tendens som startet mars i år. Dette følger etter en markant prisøkning fra sommeren 2014 og frem til starten på 2015.

I juni var gjennomsnittsprisen på sagtømmer av gran 428 kr/m3, som er 18 kr/m3 lavere enn juni 2014. Prisen på furu sagtømmer endte i juni på 443 kr/m3, en nedgang på 12 kr/m3 fra samme måned i fjor.

Massevirkeprisene fortsetter i den lave trenden som startet i 2013. I juni var massevirkeprisen på gran 213 kr/m3 og furu 198 kr/m3, som tilsvarer en nedgang på hhv. 8 kr/m3 og 1 kr/m3 sammenlignet med juni i fjor.

Se flere tall og staitstikk om tømmerhogsten her

"
Powered by Labrador CMS