FK Holstad

Lærer såfrøproduksjon hos Felleskjøpet

I snart to uker har to representanter for såvareleverandøren Ikuru i Mosambik hospitert på FKA avdeling Holstad i Ås for å lære mer om såvareproduksjon.

Publisert

Ikurus såvaresjef Mario dos Santos (t.v.), vedlikeholdsansvarligTor-Egil Nesheim ved FK Holstad og Juma Assane. Foto: Kai Roger Hennum

I løpet av de to ukene har Mario dos Santos og Juma Assane fra såvareleverandøren Ikuru i Nampula, nord i Mosambik, fulgt hele prosessen fra mottak til utlevering av såkorn, samt maskinvedlikehold. I går og i dag har de vært på FKs nye hovedkontor på Lillestrøm for å få en teoretisk innføring i hva som må til for å bli en god såvareleverandør, i tillegg til en forståelse av hele verdikjeden fra forskning til kontroll av sluttresultatet.

Mange har lagt breisida til

Både Norges Vel, Bygdekvinnelaget og Felleskjøpet og deres fagorganiserte har engasjert seg sterkt i prosjektet i Nampula. Felleskjøpet har donert et såfrørenseri som i sin tid tjente bøndene i Trøndelag. De ansatte i Felleskjøpet, sammen med Norges Vel, sponset frakt og oppsetting av anlegget i Mosambik. I tillegg har Felleskjøpet på Hamar bidratt med ei nedlagt sekke-pakke-linje. Dermed fikk Ikuru en komplett linje for rensing og pakking av såvarer. Anlegget sto ferdig i januar 2014.

Håper å importere soya fra Mosambik

Det er først og fremst såvare til soyadyrking som anlegget i Nampula produserer. Målet for Felleskjøpet er at de med tid og stunder skal kunne importere soya fra Mosambik til kraftfôrproduksjon i Norge. Men foreløpig har landet nok med å dekke den innenlandske etterspørselen.

Fra frørenseanlegget i Nampula.

Powered by Labrador CMS