statistikk 2
statistikk 2

Her er jordleieprisene for 2015

Gjennom å samle inn priser fra et bredt utvalg av landets kommuner, fører Landbruksdirektoratet en årlig statistikk over jordleieprisene. Her er tallene. 

Publisert

I førstkommende Bedre Gardsdrift kan du lese en grundig analyse av situasjonen, og også få historisk statistikk. Tallene har nemlig en tendens til å svinge opp og ned fra år til år, men være mer stabile over tid. Der er også flere variabler, som det også kan være nyttig å ha kjennskap til. Alt dette får du i Bedre Gardsdrift nr. 5 2015. Et årsabonnement koster ei krone mindre enn ett dekar potetjord i Trøndelag i gjennomsnitt, og du kan bestille det her.

Tallenes tale

De faktiske tallene finner du i tabellene under. Først følger et oppsett inndelt etter landsdeler. Deretter følger ei liste med akkurat de samme tallene, men fordelt på produksjon.

Tabellene er delt inn i "god jord" og "dårlig jord", hvor slikt som arrondering, drenering, helling, avlingspotensiale, tilgjengelighet for maskiner og andre faktorer spiller inn. Klassifiseringa av god og dårlig jord gjøres etter skjønn. Høyeste og laveste rapporterte pris er nevnt. Gjennomsnittsprisen er vektet mot antall dekar som denne prisen er betalt for.

Maskinleiepriser kun i BG

Mens jordleieprisene samles inn av Landbruksdirektoratet, er den store maskinleieprislista utarbeidet av Bedre Gardsdrifts redaksjon, og kun tilgjengelig i papirversjonen av Bedre Gardsdrift. Trenger du leiekjøringspriser, er det altså et godt triks å abonnere på bladet. Du kan også laste det ned digitalt herifra. Årets maskinleiepriser finner du i Bedre Gardsdrift nr. 3 2015.

Her er prisene med geografisk inndeling:

"

Vil du ha jordleieprisene inndelt etter produksjon, er dette tabellen for deg:

Powered by Labrador CMS