Norsk sau
Norsk sau

Fotråte i Rogaland

Det er igjen påvist fotråte i en sauebesetning på Rennesøy i Rogaland. Besetninga er tidligere blitt sanert to ganger, melder Mattilsynet.

Publisert

Fotråte er en smittsom, kronisk bakterieinfeksjon. Foto: Veterinærinstituttet

- Dette er et tilbakeslag for sauenæringa i Rogaland, sier spesialinspektør Arvid Reiersen i Mattilsynet

Nesten fri for fotråte

Siden sjukdommen ble oppdaget i 2008 er det gjort mye for å bekjempe fotråte. Alle sauene i fylket er undersøkt og der det er blitt påvist fotråte er sjukdommen sanert ved fotbad og slakting. Antall sjukdomstilfeller er sunket gradvis – fra 19 påviste besetninger i 2010 til én i 2014. Ved årsskiftet var det bare ei besetning med restriksjoner for fotråte i hele landet.

Kan andre dyr være smitta?

- Vi hadde håpet at vi hadde kommet i mål og at det ikke var mer fotråte igjen etter de tiltakene som er blitt gjort. Det er derfor skuffende dersom sjukdommen blomstrer opp igjen, sier Reiersen.

Den aktuelle besetninga som er rammet består av både sau og storfe, er blitt båndlagt. Mattilsynet kartlegger nå om andre dyr har vært i kontakt med den aktuelle besetninga på Rennesøy og videre oppfølging av disse.

Fakta om fotråte

"
Powered by Labrador CMS