målflagg

Fire tømmerkaier til finalen

Landbruksdirektoratet har mottatt 12 søknader om støtte til utbedring av tømmerkaier. Granvin, Flora, Surnadal og Lenvik gikk videre fra den innledende runden og inviteres nå til å sende inn en fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd.

Publisert

Fire kaianlegg for tømmertransport kjemper nå om 22,4 millioner kroner i tilskudd. Foto: Landbruksdirektoratet

Disse fire kaianleggene har et totalt investeringsbehov på nærmere 65 millioner kroner. Det er avsatt 22,4 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2015 til dette formålet.

Granvin

I Granvin i Hordaland er planen å bygge 50 meter ny kaifront på en eksisterende kai. Kaia vil dekke kommunene Voss, Granvin, Ulvik og halve Kvam og det anslås en utskiping på 55 000 m3 massevirke per år. I tillegg vil det tas inn 10-15 000 m3 sagtømmer per år.

Flora

I Flora i Sogn og Fjordane ønsker Flora skogeierlag å forlenge kaifronten til 100 meter. Kaia dekker kommunene Flora, Naustdal, Førde og deler av Jølster, Bremanger og Gloppen, der det anslås et framtidig hogstvolum på 75 000 m3 per år.

Surnadal

I Surnadal i Møre og Romsdal ønsker Surnadal kommune å utføre mudring for å øke dybde ved kaifront og å oppgradere baklageret med å legge fast dekke. Framtidig tømmervolumet er estimert til 55 000 m3.

Lenvik

I Lenvik i Troms ønsker Lenvik Havn KF å oppgradere baklageret med fast dekke. Ferrosillisiumsverket Finnfjorden AS ligger i nærheten av kaia og har stort behov for brenselsflis. Det anslås et tømmervolum på ca. 30 000 m3 per år.

Krevende finansiering

Interessen for midler til tømmerkaier er fortsatt stor og tilskuddsbehovet til de fire prioriterte skissene er betydelig større enn bevilgningen i 2015. I søknadsrunden oppfordres søkerne til å redusere tilskuddsbehovet ved å finne annen finansiering. Hvis dette ikke skjer må søkerne være forberedt på at noen ikke får tildelt midler eller at tilskuddsandelen reduseres, sier Landbruksdirektoratet.

Frist for endelig søknad er 1. september 2015.

Utbyggingsprosjektene som får tilskudd skal være sluttført innen utgangen av 2017.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS