Bonde i full sprøytemundur

Deltidsstudium i HMS for landbruket

Troms landbruksfaglige senter har i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving og Universitetet i Nordland utviklet et nytt deltidsstudium om HMS i landbruket. Studiet er på universitetsnivå og gir 15 studiepoeng.

Publisert

Studiesamlingene vil foregår ved Universitetet i Nordland, Bodø.

Målgruppa er gardbrukere, rådgivere og andre som jobber i nær tilknytning til næringa. Studiet er åpent for alle uansett hvor de bor i landet.

Tre samlinger

Studiet blir gjennomført vinteren 2015-2016 med tre samling à to dager på Universitetet i Bodø. De tre samlingene vil foregå i oktober-desember 2015 og i februar 2016.

To hovedtemaer

I første del av studiet inngår én samling, samt nettbasert undervisning. Temaet her er arbeidsmiljøopplæring. Denne delen gir 10 studiepoeng. Andre del av studiet omhandler HMS-arbeid i landbruket og omfatter de to siste samlingene med fem studiepoeng som «fangst».

20 studenter

Søknadsfristen er 10. september og kursavgifta for hele studiet er 8000 kroner. I tillegg kommer semesteravgifta ved Universitetet i Nordland som er på totalt 1500 kroner. Det er plass til 20 studenter ved den nye linja.

KSL ligger botn

Utprøving av studiet ved Universitetet i Nordland, Bodø, er kommet i stand med hjelp av midler fra KIL Matmerk, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. I utviklinga av studietilbudet er det lagt vekt på å bygge videre på:

  • Studieopplegget « Praktisk HMS arbeid» (Norsk Landbruksrådgivning HMS)
  • KSL-standard 2-Helse, Miljø og Sikkerhet (Matmerk)
  • KSL-standard 11- Inn på tunet (Matmerk)
Powered by Labrador CMS