Alvhild Hedstein, adm.dir. NOBIO
Alvhild Hedstein, adm.dir. NOBIO

Skal lede ett av Norges største forskingsmiljøer

Fra 1. juli 2015 går Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) sammen i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Alvhild Hedstein er ansatt som administrerende direktør.

Publisert

Alvhild Hedstein skal lede NOBIO. Foto: Olav Heggø

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innen landbruk og miljø, og blant de aller største forskningsinstituttene i landet med om lag 650 årsverk og en omsetning på 680 millioner kroner ved oppstart

NLH-kandidat

Alvhild Hedstein kommer fra stilling som ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Kyst og miljøavdelingen. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Miljømerking Norge (Svanemerket), og har hatt flere stillinger i miljøforvaltningen og i Bellona. Hedstein har også bred politisk erfaring, bl.a. fra Stortinget og som politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet for Lars Sponheim. Hun har styreerfaring fra ulike organisasjoner som konsernstyret i Norgesgruppen og Regnskogsfondet og har sittet i to offentlige utvalg, henholdsvis i Lavutslippsutvalget og Miljøgiftutvalget.

Hedstein er utdannet ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) på Ås, Studieretning Naturforvaltning, naturvern og ressursøkonomi.

Hovedkontor på Ås

Instituttet vil til daglig bruke merkenavnet NIBIO og skal være et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontor blir på Ås, med avdelingskontor i Oslo og regionale enheter.

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt følgende samfunnsoppdrag for NIBIO: Instituttet skal være det nasjonalt ledende instituttet for utvikling av kunnskap om bioøkonomi. Instituttet skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte, og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Instituttets engelske navn er Norwegian Institute of Bioeconomy Research og domenet blir www.nibio.no.

"
Powered by Labrador CMS