claas gras

Gras fra flere slåtter gir bedre fôr

Mange bønder bruker rundballer fra både førsteslått og andreslått når de fôrer. Nå kan forskerne konkludere med at dette er riktig strategi for å få jevn og god fôrkvalitet.

Publisert

Det kan være store forskjeller på innholdet i fôret, avhengig av når graset ble høstet.

– Ved målrettet å blande rundballerr fra første og andre slått, vil du jevne ut disse forskjellene. Det beste for kvaliteten på grovfôret er å høste tidlig og flere ganger, sier forsker Håvard Steinshamn ved Bioforsk.

Gras fra flere slåtter gir bedre fôr. Illustrasjonsfoto.

Forskerne har sett på når graset er av best kvalitet, og når det er best å slå graset for en som driver med økologisk melkeproduksjon. Mens det er lite råprotein og mye sukker i førsteslåtten, vil andre- og tredjeslåtten ha en helt annen sammensetning. Ved å blande førsteslåtten med gras fra senere slåtter, får du dermed en bedre balanse i fôret.

– Alle fôrrasjonen bør inneholde førsteslått, men kanskje ikke bare førsteslått. Grunnen er at det øker energitilgangen og at blandingsrasjon gir mer protein i melka. Det at du med rundballer kan blande de ulike slåttene kan gjøre produksjonen et lite hakk bedre, sier Steinshamn.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS