Brannsik Illustrasjonsfoto brann Colourbox
Brannsik Illustrasjonsfoto brann Colourbox

Årlig brenner 20 000 dyr inne

20 000 dyr dør årlig i rundt 150 gardsbranner i Norge.

Publisert

Sjekk av brannvarslingsanlegg er ett av flere tiltak mot gardsbranner.

Det er branner i fjørfe-besetninger som forårsaker det høye tallet, men de fleste brannene skjer likevel i grisehus. Årlig dør 1600 svin i branner, sier medieansvarlig i Landbrukets brannvernkomité, Thor Adolfsen, til NRK.

El-feil den største synderen

Adolfsen hevder at de mange brannene skyldes et tøft fysisk miljø. Mye fukt, varmekilder, urea fra avføring og korrosjon er de største synderne og gjør det elektriske anlegget svært sårbart.

-Sju av ti branner i landbruket skyldes elektriske feil og mangler. Årlig går verdier for nærmere 400 millioner kroner tapt i gardsbranner, opplyser Adolfsen.

Skal sjekke halvparten av svinebesetningene

Mattilsynet innleder en storstilt aksjon den 1. mars for å sjekke brannsikkerheten på norske garder. I første omgang skal 750 svinefjøs saumfares. Det er akkurat halvparten av landets svinefjøs.

Mattilsynet skal blant annet sjekke vedlikehold og reinhold, brannvarslingsanlegg og slukningsutstyr, samt evakueringsmuligheter for dyra. De som ikke holder sin svinesti rein, vil bli ilagt gebyrer og krav om utbedring, skriver NRK.

Powered by Labrador CMS