Søppelkasse
Søppelkasse

63 sorter kastet på historiens skraphaug

Mattilsynet har fjernet 63 jord- og hagebruksvekster fra den offisielle, norske sortslista.

Publisert

Korn i solnedgang: 17 sorter korn er strøket fra den offisielle sortslista.

Det dreier seg om 17 sorter av korn, 21 sorter av gras, kløver og andre fôrvekster, samt 25 sorter av prydplanter. Årsaken er at det ikke lenger blir produsert frø eller formeringsmateriale av disse sortene.

Godkjenningen varer i 10 år

Som hovedregel er det kun tillatt å omsette såvare av plantesorter som er oppført på norsk offisiell sortsliste eller EUs felles sortsliste.

Det er Mattilsynet som behandler søknader om godkjenning av plantesorter for opptak på lista. Målet er å bidra til at sorter som markedsføres i Norge er best mulig tilpasset norske forhold.

Godkjenningen er gyldig i 10 år etter godkjenningen ble gitt og kan fornyes.

103 fikk fornyet tillit

Fram til nå har man ikke tatt så nøye på regelverket om at godkjenninga skal fornyes etter 10 år. Derfor sto mange gamle sorter fortsatt på lista, uten at disse var i omløp. I 2014 tok Mattilsynet tak i dette og sendte ut et varselbrev til alle ansvarlige vedlikeholdere av sorter som hadde vært oppført på sortslista i mer enn 10 år. Ansvarlige vedlikeholdere, som ønsket at deres sorter fremdeles skulle være oppført på sortslista, måtte sende en begrunnet søknad om fornyelse av godkjenningen.

Resultatet ble at 103 sorter fikk fornyet tillit i nye 10 år. Blant disse mange gamle sorter.

Under ser du de 63 sortene som er strøket fra lista:

Oversikt over sorter som er tatt ut av sortslista 2014"
Art (norsk)SortsnavnBotanisk navn (art)
BETLEHEMSKLOKKEEvaCampanula isophylla Moretti01.01.1987
BETLEHEMSKLOKKEHvitCampanula isophylla Moretti01.01.1979
BETLEHEMSKLOKKEHegeCampanula isophylla Moretti01.01.1991
BLADFAKSKestoBromus inermis Leyss.28.02.1989
BYGGFriscoHordeum vulgare L.31.03.2005
BYGGArveHordeum vulgare L.06.03.1990
BYGGSunnitaHordeum vulgare L.02.09.1992
BYGGKinnanHordeum vulgare L.25.04.1991
BYGGBondHordeum vulgare L.14.03.2003
BYGGFagerHordeum vulgare L.13.03.2000
BYGGGauteHordeum vulgare L.13.03.2000
BYGGVenHordeum vulgare L.12.03.1999
BYGGOlsokHordeum vulgare L.14.03.1994
BYGGThuleHordeum vulgare L.18.02.1993
DOGGPILElverumSalix daphnoides Vill.01.01.1988
ENGKVEINBoralAgrostis capillaris L.22.11.1978
ENGRAPPBartenderPoa pratensis L.13.08.2004
ENGRAPPRyssPoa pratensis L.03.05.1990
ENGRAPPLavangPoa pratensis L.02.03.1983
ENGRAPPJuliaPoa pratensis L.03.05.1990
ENGRAPPHagaPoa pratensis L.02.03.1983
ENGRAPPAmasonPoa pratensis L.28.02.1989
ENGSVINGELSaltenFestuca pratensis Huds.01.01.1974
FARGEGINSTGulltoppGenista tinctoria L.15.01.1999
FÔRBETEKorsroe PajbjergBeta vulgaris L.01.01.1955
FORERTDeltaPisum sativum L.13.03.1998
HAVREBiriAvena sativa L.09.07.1997
HUNDEGRASHattfjelldalDactylis glomerata L.01.01.1976
HUNDEGRASApelsvollDactylis glomerata L.05.02.1981
HVETETjalveTriticum aestivum L.13.05.1987
HVETEPortalTriticum aestivum L.22.06.1993
HVETEPolkkaTriticum aestivum L.21.02.1992
HVETEKosackTriticum aestivum L.12.03.1999
HVETEBrakarTriticum aestivum L.01.03.1996
HVITGRANOvePicea glauca (Moench) Voss01.01.1988
KJEMPEPOPPELYukonPopulus L.01.01.1988
KJEMPEPOPPELTripoPopulus L.01.01.1988
KNOLLBEGONIAMärthaBegonia x tuberhybrida Voss01.01.1987
KNOLLBEGONIALa MadeloneBegonia x tuberhybrida Voss01.01.1987
KNOLLBEGONIAKarelsk Jomfru rødBegonia x tuberhybrida Voss01.01.1992
KNOLLBEGONIAKarelsk Jomfru gulBegonia x tuberhybrida Voss01.01.1987
KNOLLBEGONIAKarelsk JomfruBegonia x tuberhybrida Voss01.01.1987
NEPERFollBrassica rapa L. var. rapa (L.) Thell.01.01.1964
PELARGONIUMPalaisPelargonium L'Hér. ex Ait.01.01.1990
PELARGONIUMHemaPelargonium L'Hér. ex Ait.23.03.1994
PELARGONIUMGuidoPelargonium L'Hér. ex Ait.23.03.1994
PELARGONIUMGrecoPelargonium L'Hér. ex Ait.23.03.1994
PELARGONIUMFelixPelargonium L'Hér. ex Ait.01.01.1993
PELARGONIUMEspritPelargonium L'Hér. ex Ait.01.01.1992
PELARGONIUMDecora rødPelargonium L'Hér. ex Ait.01.01.1985
PELARGONIUMDecora rosaPelargonium L'Hér. ex Ait.01.01.1985
PELARGONIUMDecora lillaPelargonium L'Hér. ex Ait.01.01.1985
PELARGONIUMArconaPelargonium L'Hér. ex Ait.01.01.1993
PELARGONIUMSibyll HolmesPelargonium L'Hér. ex Ait.01.01.1987
RAIGRAS, ENGELSKMondialLolium perenne L.03.05.1990
RAIGRAS, ITALIENSKBargrossoLolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart14.08.2006
RAIGRAS, WESTERWOLDSKBarspectraLolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.05.03.2002
RUGPicassoSecale cereale L.
RØDKLØVERLoneTrifolium pratense L.
RØDKLØVERNordiTrifolium pratense L.
RØDKLØVERKolpoTrifolium pratense L.
RØDSVINGELFridaFestuca rubra L.
STJERNEKLOKKEBlåCampanula poscharskyana Degen
Powered by Labrador CMS