Verpehøn er

Verpehøne-vekst

I starten på dette året var det 4,4 millioner verpehøner i Norge. Det er 3,6 prosent flere enn sist år. Også eggprodusentene har økt med fire prosent og er nå opp i et antall på 2000.

Publisert

Denne kua fikk 1300 færre medsøstre i året som gikk. Nå er det 228 400 igjen i hele landet.

Tallene er henta fra søknadene om produksjonstilskudd per 1. januar 2015, hvor det forelå søknader fra 28 500 husdyrbrukere. Det er 600 færre enn året før og tilsvarer en nedgang på to prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

8900 mjølkebruk og 2300 med svin

Største prosentvise nedgang hadde bruk med mjølkekyr og svin. Tallet på garder med mjølkekyr gikk ned med fem prosent til 8900, mens tallet på svinebedrifter ble redusert med fire prosent og er nå nede i 2300.

Antall ammekyr øker fortsatt

Antall mjølkekyr gikk ned med 1300 til 228 400, mens tallet på andre storfe gikk ned med 1800 til 532 900. Gladmeldinga er at antall ammekyr økte med 2600 til 71 400 individer.

Svin tilbake over hele fjøla

Tallet på avlssvin gikk ned med 3,5 prosent og slaktesvin minka med én prosent fra året før til respektive 93 700 og 1 549 500.

Nesten 74 millioner slaktekyllinger

Fra 2014 til 2015 økte antall bedrifter med slaktekylling med knappe tre prosent til om lag 700. Tallet på slaktekyllinger økte med 4,2 prosent til 73,6 millioner.

Saueflokkene øker i størrelse

Det var om lag 12 200 jordbruksbedrifter med sau både i 2014 og 2015, mens tallet på sau steig med 2,4 prosent til 1 057 000 i 2015.

Husdyrhald per 1. januar 2015
2015Prosent endring fra
2014 - 20152006 - 2015
2015Prosent endring fra
2014 - 20152006 - 2015
Mjølkeku228 399-0,6-13,9
Ammeku71 3633,829,8
Sau1 056 5252,4-0,2
Mjølkegeit31 7246,6-27,9
Alssvin93 709-3,5-7,6
Verpehøner4 418 3683,632,3
Slaktekylling73 561 0054,275,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS