Lund 1
Lund 1

Våronn utenfor redaksjonen

Naboen til Bedre Gardsdrifts hovedkontor har startet våronna. Jordet han kjører på hørte opprinnelig til garden der Ask Media holder hus.

Publisert

Oppgang og fallBedre Gardsdrifts forlag og hovedkontor ligger på garden Grøset, rett nord for Kirkenær i Solør. Grøset var opprinnelig et storgods, med blant annet kraftverk, sagbruk og mølle. Det var ikke mer enn 150 dekar dyrket mark på garden, men til gjengjeld var det over 50 000 dekar skog. Staten eier nå skogen, mens jorda ble solgt til nabogarden Lund.

Foretrekker ringpakkerSigbjørn Lund er i gang med å pløye, kanskje en uke tidligere enn normalt. Han kjører med ringpakker på plogen, og er svært fornøyd med den løsningen. Kverneland ES 80-plogen med Packomat ble kjøpt brukt for seks år siden. Ringpakkeren gjør plogen tyngre å løfte, men han merker knapt noe ekstra trekkraftbehov. Derimot synes han plogen går mye stødigere med ringpakkeren på, og følger terrenget bedre, da den virker som en ekstra stabilisator.

Sparer harving og steinplukkingDagen etter pløyinga harver Sigbjørn over de fuktige partiene av jordet med såbedsharva, så de får lufte seg litt ekstra. De tørre partiene harver han ikke, men kjører såmaskinen rett på pløgsla. De tørre partiene av jordet ligger på morenerygger med mye stein. Det er også et argument for å unngå harving. Jo mer Sigbjørn harver, jo mer stein drar han opp. Ringpakkeren trykker derimot steinen ned i jorda. Såmaskinen har skåler på både gjødsel- og kornlabbene, så den drar også opp minimalt med stein. -Det gir rask og effektiv våronn, sier Sigbjørn.

Ikke på tung jord På fuktig og tung jord blir ikke ringpakkeren brukt. Pakkinga i overflata gjør naturligvis at det tørker opp seinere. Men der det er mulig å bruke pakkeren, så sparer den altså både harving og steinplukking.

Powered by Labrador CMS