Død person avtegnet på gata

Utlendinger utgjorde 50 % av dødsfallene

Av de åtte registrerte arbeidsskadedødsfallene i jord- og skogbruk i fjor, hadde hele fire utenlandsk statsborgerskap, melder Arbeidstilsynet.

Publisert

Fire av åtte døde i arbeidsulykker i jord- og skogbruk hadde utenlandsk pass. Foto: colourbox.com

Totalt ble det registrert 44 arbeidsskadedødsfall i fjor i det landbaserte arbeidslivet. Hele 13 av de omkomne hadde utenlandsk pass, noe som utgjør 30 prosent av de omkomne på landsbasis. 11 av dem kom fra Øst-Europa, mens de to resterende var fra Skandinavia. Fall- og klemulykker er de to vanligste ulykkestypene.

Jordbruk, skogbruk og fiske er fortsatt næringa med klart høyest antall arbeidsskadedødsfall per 100 000 sysselsatte. For perioden 2009-2014 ligger dette på 14 dødsfall.

Arbeidstilsynet mottok 2173 meldinger om arbeidsskader i fjor. Av disse sto jord- og skogbruk for bare fire prosent. Arbeidstilsynet mener at de lavet tallet ikke står i forhold til antall dødsfall i denne næringa og tror derfor at mange skader ikke blir meldt til Arbeidstilsynet.

Powered by Labrador CMS