Ung mann i åkern
Ung mann i åkern

Nytt studie i entreprenørskap

Fagskolen innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam videregående skole et nytt fagskoletilbud innen entreprenørskap i landbruket. Studiet går over to år på deltid.

Publisert

Alle ti samlinger foregår på Hvam. Fire av dem til høsten.

Studiet starter opp 24. og 25. september 2015. Det kreves ikke studiekompetanse for å komme inn, men fullført utdanning innen naturbruksprogrammet eller tilsvarende realkompetanse. Søknadsfristen er snarest, men innen 10. juni.

Er dette noe for deg?

Målgruppa er bønder og framtidige bønder og rådgivningstjenesten i landbruket. Vil du lære mer om hvordan du utvikler gode ideer til framtidsretta næring, enten på egen gard eller som rådgiver, er studiet aktuelt for deg.

Felles diskusjoner, fagturer, gardsbesøk, nettverksbygging, kunnskap om potensielle næringer og markedsforståelse er viktig kjerneaktiviteter og -temaer i studiet.

Fire sentrale emner

Natur- og kulturbasert entreprenørskap inneholder følgende emner:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Fra idé til bedrift
  • Produksjon av varer og tjenester basert på lokale ressurser
  • Tverrfaglig fordypningsoppgave

10 studiesamlinger på Hvam

Studiet er lagt opp slik at det skal kunne kombineres med en arbeidssituasjon. Det er 10 studiesamlinger (8 samlinger à 2 dager og 2 samlinger à 3 dager) per år på Hvam. Her vil det være mye praktiske øvinger og oppgaveløsninger og undervisning i felt, men også ordinær klasseundervisning. Det vil i tillegg være noe kvelds- og nettundervisning.

Det er obligatoriske oppgaver i alle emner, og en tverrfaglig fordypningsoppgave til slutt.

Timeplan for første semester

I løpet av 1.semester er det fire samlinger:

24.-25. september, 15.-17. oktober, 12.-14. november og 10.-11.desember.

Les mer om det nye studiet her

"
Powered by Labrador CMS