Logo for jobbiskogen.no
Logo for jobbiskogen.no

Ny nettside for skogfolket

Skog og landskap har sammen med Skogkurs lansert nettsida jobbiskogen.no Det er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

Publisert

Skogsentreprenører kan glede seg over en egen knapp på den nye nettsida.

Målet med nettsida er å samle nyttig informasjon på ett sted, slik at du slipper å lete og søke opp ulike steder på egenhånd.

Egen knapp for entreprenører

Sida er delt inn etter hvilken arbeidsoperasjon artikkelen gjelder. Dette følger naturlig framdrift i arbeidsgangen, fra planlegging til etterarbeid og skogskjøtsel. I toppmenyen vil du også finne en egen inngang for entreprenør, hvor stoff om bedriftsutvikling, ledelse og liknende legges ut. Det er også en egen knapp for kurs og opplæring, hvor du vil finne tilbud rettet mot deg.

Skogkurs skal drifte sida

" Nettsida blir en varig formidlingskanal for målgruppene og Skogkurs har det langsiktige ansvaret for drifting og utvikling av sida.Jobbiskogen.no ble utviklet i prosjektet «Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører», som var et samarbeidsprosjekt mellom Skogkurs og Skog og landskap, finansiert med midler fra Utviklingsfondet for skogbruk og Skogbrukets verdiskapingsfond i tillegg til egeninnsats.

Her finner du den nye nettsida

"
Powered by Labrador CMS