Reime gris
Reime gris

Felleskjøpet skal selge Reime

Felleskjøpet har inngått avtale om salg av Reimes produktprogram for småfe og gris.

Publisert

Etter en periode uten et landsdekkende forhandlernett, er Reimes i-mek løsninger for gris og småfe nå på plass hos Felleskjøpet.

Etter at A-K maskiner reduserte sin i-mek virksomhet til kun å gjelde storfe, ble Reime stående uten en landsdekkende distributør for sine produkter for småfe og gris. Nå har Reime fått ny distributør; Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder.

Avtalen er ikke eksklusiv, hvilket betyr at Felleskjøpet fortsatt representerer de leverandørene de har i dag for disse produktområdene, og Reime kan fortsatt distribuere produktene gjennom andre kanaler.

- Vi erfarer at fagkompetanse er stadig viktigere i å sikre at den enkelte bonde får tilbud om optimal løsning i forhold til sin drift og driftsopplegg. Felleskjøpet har fokus på dette og satser. Reime legger ned store ressurser i utvikling og da er det viktig at vi lykkes med å få kunder som lykkes med drifta og investeringene sine, uttaler Erik Joa, daglig leder i Reime Agri A/S.

- Felleskjøpet er og skal være en stor og seriøs leverandør av innendørsmekanisering til den norske bonden. Det er viktig for Felleskjøpet også å samarbeide med konkurransedyktige norske produsenter. Reime går foran i utviklingen av nye løsdriftssystemløsninger for småfe og har i samarbeid med Forum Gris, utviklet en rekke aktuelle innredningsløsninger for gris. Disse har lykkes godt i markedet. At Reime er tett på den norske bonden og snakker norsk, legger til rette for et effektivt samarbeid mellom oss, sier Jon Birger Ustad, produktsjef i Felleskjøpet Agri.

Powered by Labrador CMS