omslag_bg_1403 maskinleie
omslag_bg_1403 maskinleie

Maskinleieprislista er snart på vei(en)

Bedre Gardsdrifts desidert mest etterspurte sak er maskinleieprislista. Prislista er Norges mest omfattende maskinleieprisliste og forbeholdt våre abonnenter. Hvis du ikke er abonnent, men er kjapp, har du fortsatt mulighet til å sikre deg årets eksemplar.

Publisert

Når snøen forsvinner dukker årets leiepriser fram. Om ikke lenge er den bokstavelig talt på vei(en).

Er du en av dem som venter utålmodig på årets maskinleieprisliste, kan vi berolige deg om at prislista er i rute og starter på side 51 i førstkommende utgave av Bedre Gardsdrift.

I skrivende stund gjennomgår den en grundig korrektursjekk. Neste torsdag er det Bedre Gardsdrift som gjelder for Merkur trykk i Oslo, og uka etter leveres bladet til Postens distribusjonssenter.

Flere priser og flere sider

Årets prisliste omfatter ca. 500 ulike oppgaver og redskapstyper. Kildegrunnlaget er større enn noen gang. Alt fra små enkeltbønder til store entreprenører i alle fylker har bidratt med priser. Det gjør at lista er like aktuell enten du bor i Lindesnes eller Pasvik og skal leie en enkel plog eller stor finsnitter med sjåfør.

Tradisjonen tro inneholder prislista både minstepris, makspris og middelpris. Middelprisen er unik for Bedre Gardsdrifts prisliste.

Jogeir M. Agjeld bruker mye tid på å lage Norges mest omfattende maskinleieprisliste.

Til å stole på

Prislista er den største enkeltjobben i Bedre Gardsdrift gjennom året. Hver enkelt pris vurderes nøye. På den måten luker vi ut eventuelle feil, eller sterkt avvikende priser. De første årene var fyldige prislister fra åtte maskinringer med i kildegrunnlaget. Nå er det bare to igjen av disse. Flereav dem som har falt fra sier det er for mye arbeid å lage prislister, og anbefaler istedet medlemmene å bruke Bedre Gardsdrift sin prisliste. Til gjengeld har vi fått flere enkeltpersoner og entreprenører på lista vår, og på den måten mer reelle priser.

Brukes av "alle"

Bedre Gardsdrifts maskinleieprisliste brukes av stadig flere. I tillegg til vår primære målgruppe, bønder og landbruksentreprenører, brukes prislista av anleggsentreprenører, utbyggere, offentlige instanser og skoler. Blant annet har Statens vegvesen brukt vår prisliste ved prisfastsetting av ulike arbeider. Vi vet også at den brukes i økonomiundervisningen på landbruksskoler.

Dieselpris og jordbruksoppgjør

Det spennende med årets liste er i hvor stor grad folk har tatt høyde for økt dieselpris og politisk usikkerhet. Som tidligere øker noen priser mer enn andre, mens noen står på stedet hvil.

Verdipapir forbeholdt abonnenter

Kvalitet koster. Derfor er maskinleieprislista forbeholdt Bedre Gardsdrifts abonnenter. Vil du sikre deg årets prisliste, men ikke er abonnent, må du tegne abonnement snarest og innen 21. mars. Abonnement bestiller du på gardsdrift.no eller ved å sende en e-post til abo.bedregardsdrift@askmedia.no.

" Bladet koster 560 kroner for et år og kan naturligvis utgiftsføres. I tillegg til Norges desidert mest omfattende og populære prisliste for leiekjøring og maskinleie, byr vi blant annet på: - Ensileringsmiddeloversikt - Gardsanalyser - Bygningsstoff - Traktortester - Nyheter og messestoff- Småsmart- Økonomi og driftsledelse.

Bladet kommer ut 10 ganger i året og i 2013 var bladene i snitt på mer enn 100 sider.

Gratis og utgått på nett

Hvis du er ukjent med prislista vår kan du ta en kikk på fjorårets liste. Den ligger fritt tilgjengelig på gardsdrift.no. Sjøl om den har gått ut på dato, viser den hvor omfattende prislista vår er. På gardsdrift.no finner du også tips for deg som skal leie maskiner og eller redskap.

Hjelp oss til å bli bedre

Vår mangeårige journalist Jogeir M. Agjeld er ansvarlig for prislista. Dersom du ønsker å bidra med priser til neste års prisliste, eller har synspunkter på hvordan vi kan gjøre prislista enda bedre, så setter Jogeir stor pris på at du tar kontakt. Det gjør du ved å sende en e-post til jogeir@askmedia.no eller ringe ham på 906 46553.

"
Powered by Labrador CMS