Forbudt for traktor skilt

Vil unngå traktortrøbbel i Trondheimstrafikken

I Trondheim bygges bomfinansiert tunnel nordfra inn til byen. Den vil være forbudt for traktor, mens vegene i dagen er planlagt stengt for gjennomkjøring for å hindre bomsniking.

Publisert

Det var like før tilbangen til Trondheim ble fullstendig stengt for traktorer. Nå jobbes det med å finne en egnet løsning.

Følgelig vil tilkomsten til Trondheim fra øst i praksis være stengt for traktorer og landbruksmaskiner.

Alle kan være enige i at et bysentrum ikke akkurat er førstevalget for en traktor på tur. Men så har det seg slik at kornsiloen ligger på vestsida av tunnelen, mens det foregår en betydelig landbruksproduksjon i bygdene øst for byen. Dessuten er det fremdeles store jorder på Lade, nærmest midt i Trondheim, drevet av bønder fra nabobygda Malvik øst for byen. Det kan også nevnes at Trondheim er den største landbrukskommunen i Sør-Trøndelag, og som byer flest er den avhengig av traktorer for brøyting.

– Alt dette taler for at traktorens behov for å bruke vegene må tas hensyn til i trafikkplanlegginga, sier bonde Christian Støre.

– Det ble rett og slett ikke tenkt på traktortrafikken da dette ble planlagt, innrømmer prosjektleder Bjørn Gunnarsson i Trondheim kommune.

Ranheimsvegen (markert på kartet) er en viktig veg for landbrukstrafikk mot Trondheim. (Google maps)

Slik planene foreligger, skal den nye tunnelen som skal svelge unna trafikken fra østsida av byen være motorveg forbudt for traktor. Den eksisterende Ranheimsvegen, som i dag er brukt inn til byen, skal stenges for alle andre enn bussene.

– Så sant du ikke begir deg ut på en omstendelig labyrint-ferd som fordrer betydelig lokalkunnskap, vil det være umulig å ta seg inn til Trondheim med traktor fra øst. Dette har vi tatt opp med de ansvarlige, og vi opplever at de er villige til å møte næringa til dialog, forteller Støre.

Gunnarsson slår fast at det må finnes en løsning som ivaretar landbrukets behov. – Traktorer og landbruksmaskiner er ikke det som først blir tenkt på når nye veger planlegges, men når de først er på vegen er det fordi de har en viktig oppgave å gjøre. Da må vi sjølsagt gjøre det vi kan for at de skal kunne ferdes på en rasjonell og god måte. En utfordring med slike maskiner, som vi også må ta hensyn til, er at dimensjonene ofte er store. Kommunen vil vise stor velvilje for å finne en løsning som landbruket er tjent med.

Førstkommende fredag inviterer Trondheim kommune til et møte for å drøfte problemstillinga. Alle som føler seg berørte av situasjonen er velkommen til å delta.

Powered by Labrador CMS