handelsgjødsel

Spar på gjødsla i enga!

Svenske forsøk viser at enga klarer seg med mye mindre nitrogen enn du tror. Her er det penger å spare!

Publisert

Du skal heller ikke sløse med husdyrmøkka. Seks kilo på målet etter førsteslåtten, lyder rådet.

Et treårig forsøk ved Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI), Uppsala, konkluderer med at du har lite igjen for de siste kiloene med N du sprer på enga, skriver ATL.

Forskerne ved JTI testa ut ulike kombinasjoner av gjødsel på et grasareal, som ble slått tre ganger i sesongen. Bruk av bare handelsgjødsel ble sammenlikna med ulike kombinasjoner av handelsgjødsel og husdyrgjødsel i ulike doser om våren og etter førsteslåtten.

Resultat som ga hakeslepp

Det overraskende var at avlinga ble like stor enten de hadde tilført åtte eller 11 kilo handelsgjødsel-nitrogen på målet om våren. På samme måte var andreslåtten like stor uansett om det var tilført tre eller seks kilo ammonium-nitrogen med blautgjødsel etter førsteslåtten.

De siste kiloene betaler seg ikke

Det beste økonomiske resultatet ble oppnådd der forskerne spredde åtte kilo N per dekar med handelsgjødsel om våren og cirka seks kilo ammonium-nitrogen med blautgjødsel etter førsteslåtten (948 svenske kroner).

Større mengder gjødsel gjorde bare at kostnadene økte uten at avlinga ble større.

Powered by Labrador CMS