Tømmer
Tømmer

SLF åpner for støtte til barkbilletiltak

Statens Landbruksforvaltning (SLF) utvider skogfondsordningen for å stimulere til uttak av vindfall. Målet er å hindre oppformering av barkbiller i skogen.

Publisert

Vindfall må hentes ut for å hindre barkbilleinvasjon.

Alle stormene vi har sett de siste månedene har ført til spredte vindfall flere steder i landet. Det gir gode forhold for barkbillene, og faren for en barkebilleinvasjon med påfølgende skogskader øker.

SLF har anslått at volumet av vindfall ligger på rundt 500 000 m3. Arbeidet med å hente ut tømmeret er allerede i gang, men SLF har likevel valgt å utvide skogfondsordningen som et midlertidig tiltak.Utvidelsen gir mulighet for å benytte skogfond til å dekke merkostnader ved uttak av spredte vindfall med inntil 50 kr per m3 målt virke i barkbilleutsatte kommuner.

Vær oppmerksom på at det er en forutsetning at risikoen for barkbilleangrep ansees som reell. For å finne ut om ordningen er aktuell for deg, ta kontakt med din lokale skogbruksmyndighet.

"
Powered by Labrador CMS