Sortsforsøk i korn
Sortsforsøk i korn

Sju nye kornsorter godkjent

Mattilsynet har godkjent sju nye kornsorter for oppføring på den offisielle, norske sortslista.

Publisert

Det foregår omhyggelig testing av nye kornsorter før godkjenning gis.

Oppføring på offisiell sortsliste i Norge eller EØS-området er et vilkår for å produsere og omsette sertifisert såvare av sorten.

De sju som slapp gjennom nåløyet

Fairytale, som er en sein to-rads bygg, Akseli og Gimse, som begge er tidlige havresorter, Seniorita, Arabella og Berlock som er halvseine og seine sorter av vårhvete, samt høsthvetesorten Jantarka. Jantarka er godkjent som fôrhvetesort. Det er første gang Mattilsynet godkjenner en høsthvetesort som i Norge kun egner seg for produksjon av dyrefôr. Årsaken til at sorten likevel ble godkjent, er at sorten har gitt svært høye avlinger i den offisielle verdiprøvingen.

Fem fikk «nei»

Fem søknader om godkjenning av nye kornsorter fikk imidlertid avslag. Dette fordi resultatene fra den offisielle verdiprøvinga avdekket egenskaper som ikke er forenelig med dyrking av norsk kvalitetskorn.

Formålet med godkjenningsordninga er å bidra til at sorter som markedsføres i Norge er best mulig tilpasset norske forhold. Sentralt i vurderinga av om en sort skal godkjennes er sortens sjukdomsresistens, værresistens, overvintringsevne (for høsthvete) og avlingsmengde samt viktige kvalitetsegenskaper til mat og fôr.

Powered by Labrador CMS