Varghiet

Norges Vel går inn i Varghiet - frivillig

Det Kongelige Selskap for Norges Vel har overtatt eiendommen Varghiet Skoger AS på Fosen i Sør-Trøndelag.

Publisert

I Varghiet inngår oså to hyttefelt og det store hyttetunet Petersvika. Foto. Norges Vel

– Norges Vel har lenge ønsket å etablere seg i Midt-Norge, og går inn som en langsiktig eier og utvikler av Varghiet, sier eiendomssjef Ivar Hoff.

Passer inn i porteføljen

– Norges Vel jobber med næringsutvikling innenfor landbruk og marin sektor. Varghiet Skoger gir spennende muligheter for både eiendomsutvikling, lokal næringsutvikling og bærekraftig naturressursforvaltning. Anskaffelsen passer derfor svært godt inn i Norges Vels strategi, sier administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim i Norges Vel.

Makeskifte

Varghiet Skoger er en av Sør-Trøndelags største privateiendommer, den består av 52 000 dekar skog, utmark, jaktterreng og Vorphaugen gård med 60 dekar dyrket mark. Eiendommen inneholder også to regulerte hyttefelt med 260 tomter i Bjugn og 25 tomter i Rissa, det store hyttetunet Petersvika og et steinbrudd. Eiendommen er overtatt fra tidligere eier Alf Ulven i bytte med en eiendom på Hellerudsletta som han tidligere har leid gjennom sitt selskap Hellerudsletta Eiendom AS.

Søker kommunalt samarbeid

Norges Vel har siden 40-tallet eid og drevet storgardene Hellerud og Øverland i Akershus, begge garder med samme struktur som Varghiet, med landbruk, skog, jakt og næringseiendom.

– Vi tar sikte på å bli en langsiktig eier og utvikler av Varghiet og det blir en sentral oppgave å legge til rette for friluftsliv på eiendommen, sier Hoff. – Samarbeid med offentlige myndigheter som Bjugn og Rissa kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune blir viktig for oss.

Powered by Labrador CMS