regionutvalget i Salten, Statskog

Nei til salg av statens skoger!

Regionutvalget i Salten taler Landbruks- og matministeren midt imot når hun nå ønsker å utrede mulighetene for å privatisere Statskog.

Publisert

5/7 av Salten regionutvalg etter vedtaket. Foto: Jan Nilsen

Regionutvalget i Salten hadde møte 12. og 13. november. Ett av temaene som ble diskutert var regjeringens ønske om å utrede privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet.

Utvalget gjorde følgende vedtak:

Regionutvalget i Salten er bekymret for signalene fra Landbruks- og matministeren om privatisering av Statskog SFs sine skogarealer. Regionutvalget har en enstemmig oppfatning av at en eventuell framtidig privatisering av Statskog SF sine skogarealer vil føre til at våre store nasjonale verdier kan bli forvaltet ut fra rene lønnsomhetsprinsipper og ikke for allmenhetens interesser for felles bruk innen jakt, fiske og friluftsliv.

Statskogs SFs skogarealer må derfor fullt og helt fortsatt forvaltes og eies av det offentlige som våre felles verdier og til felles bruk for befolkningen.

Fakta om regionutvalget

Regionutvalget (RU) skal, med utgangspunkt i Statskog SFs vedtekter og strategier, drøfte og ta stilling til spørsmål av overordnet betydning for Statskog region Salten. Regionutvalgene er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS