Gris Svinekjøtt
Gris Svinekjøtt

Nåtidens grisegjødsel kan bli framtidens problem

Dagens griser får i seg dobbelt så mye sink og kobber som de har behov for. Det kan bli et problem for morgendagens bønder.

Publisert

Smågris kan få i seg 60 ganger mer sink enn nødvendig.

Sink og kobber er sporstoffer som mennesker, dyr og planter trenger for å opprettholde normale kroppsfunksjoner. I dag får imidlertid gris og fjørfe i seg mer enn dobbelt så mye sink og kobber som det de har behov for gjennom tilsetting i fôret. Og smågris kan få i seg så mye som 30 til 60 ganger mer sink enn de trenger hvis de får sink mot smågrisdiaré.

Og det som går inn, må også komme ut, spesielt når det blir for mye av det. Så hva gjør all denne sinken og kobberet med møkka vi bruker som gjødsel? Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har nå på oppdrag for Mattilsynet vurdert risikoen ved å tilsette sink og kobber i fôr til gris og fjørfe.

" Forgiftede sauer og menneskelige konsekvenserDe har sett på bruken av grisegjødsel i et 100-årsperspektiv og kommet fram til at det kan få en rekke negative konsekvenser. Kraftig bruk av grisegjødsel kan blant annet føre til kobberforgiftning hos sau som beiter eller blir fôret på planter som har vokst der det har vært gjødslet kraftig med grisegjødsel. I tillegg kan sinkinnholdet skade planter, dyr og mikroorganismer som lever i jorda, samt vannlevende organismer.

Dersom grisegjødselen brukes på kornareal kan det også få konsekvenser for mennesker som spiser mye korn. Disse kan da risikere å få i seg mer sink enn det som er trygt. Forskerne tror derimot ikke at det er noen helserisiko forbundet med det å spise kjøtt, melk eller egg fra dyr som har beitet eller fått fôr fra eng gjødslet med grisegjødsel.

Forbundet med resistens mot antibiotikaEn annen bekymring er at bakterier i jord og husdyr er vist å kunne utvikle resistens mot sporelementer som sink og kobber. Studier viser at det er sammenheng mellom utvikling av bakteriell resistens mot sink og kobber og utvikling av resistens mot antibiotika. På dette feltet mangler det forskning som kan slå fast den endelige sammenhengen.

Powered by Labrador CMS