Veksthus

Glass som holder bedre på varmen

Med en ny type veksthus-glass kan energikostnadene kuttes med 30 prosent, hevder en svensk forskergruppe, som har ”stjålet” funksjonelle glass fra byggeindustrien.

Publisert

Utfordringa for vekshuset i den kalde årstida er å holde på varmen og ta vare på de få solstråene som er. Foto: colourbox.com

Vanlig veksthus-glass har dårlig isolasjonsevne, noe som gir gartnernæringa høye energikostnader i deler av året.

Tre typer funksjonelle glass

– Derfor er det viktig å finne glassmaterialer til veksthus som slipper inn så mye lys som mulig av riktig kvalitet, men samtidig med et så lite energitap som mulig, sier Klara Löfkvist, forsker på JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) i Lund. Sammen med forskere på Glafo (Glasforskningsinstitutet) og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har hun kommet fram til tre, nye typer glass med en overflate som skal kunne fungere for veksthusbransjen: Lavemisjonsbelegg (som har gode varmeisolerende egenskaper og høy lysgjennomstrømning), antirefleksbelegg (som gir bedre lysgjennomstrømning enn vanlig standardglass) og sjølrensende belegg (som gir reinere overflate og dermed øker lysgjennomstrømningen).

Hvor skal glasstypene plassere i veksthuset?

Kunsten blir å plassere disse tre glasstypene på riktig sted i veksthuset for å få best mulig effekt. Det sjølrensende glasset bør for eksempel plasseres på innsida av veksthuset, mens man setter dem på utsida i bolighus. Forskerne har gjort teoretiske beregninger av energikostnadene og effektbehovet til varmekjelene for ulike glasskombinasjoner i et ”idealdrivhus” sammenlikna med et tradisjonelt.

Du klarer deg med en mindre varmekjele

Sjøl om de nye materialene er dyrere enn vanlig standardglass, viser kalkylene lovende resultater, ettersom du kan senke energikostnadene med 30 prosent. Det at energibehovet er blitt lavere, gjør at du kan velge en varmekjele med mindre effekt.

– Dermed blir det nye veksthus god butikk allerede fra dag én, takket være at en mindre varmekjele blir billigere i innkjøp, påstår Klara Löfkvist.

Hvilket glass egner seg best til renovering?

Forskergruppa regner med at renoveringsbehovet for veksthusnæringa i Norden ligger på ca. 500 mål i året. I drivhus med eldre dekkmateriale, som for eksempel plastfolie, kan lysinnslippet være 40 prosent lavere enn i et glassveksthus. Noe av oppgaven for prosjektgruppa framover blir å finne ut hvilket materiale som egner seg best til renovering.

Powered by Labrador CMS