Bonde som injekserer medisin
Bonde som injekserer medisin

Frislepp av antibiotika i norske fjøs

Mattilsynet har det travelt med å banke gjennom en liberal antibiotikaforskrift før sommerferien. Det betyr at bonden sjøl kan behandle besetningssjukdommer med antibiotika og være sin egen veterinær, skriver NMBU.

Publisert

Bonden kan snart fungere som "medisinmann" i eget fjøs. Foto: colourbox.com

Utkastet til ny forskrift ble behandlet i et møte med direktørene ved Mattilsynet den 20. mai. Ledelsen ved Mattilsynet ønsker å lage ei liste over infeksjonssykdommer som bonden sjøl kan behandle med antibiotika og har derfor gitt landets veterinære ekspertise to uker på å sette opp ei liste over aktuelle infeksjonssjukdommer for «sjølmedisinering».

Slår beina under alt vi lærer veterinær-studentene

Den nye forskriften strider mot den restriktive forskrivningsretten for legemidler som har vært forbeholdt leger og veterinærer i dette landet. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er svært skeptisk til løsninga.

– Ved NMBU utdanner vi den nye generasjonen som skal produsere sunn mat og derigjennom god helse. Vi mener at Mattilsynets forslag til ny forskrift om antibiotika til matproduserende dyr dessverre ikke er et skritt i riktig retning mot rein matproduksjon i Norge, sier prorektor Halvor Hektoen ved NMBU.

Hva er besetningssjukdommer?

Det er såkalte besetningssjukdommer ledelsen hos Mattilsynet ønsker at bonden sjøl skal behandle. En besetningssjukdom er en lidelse som opptrer relativt hyppig i besetningen og som oftest er relatert til mangler ved dyreholdet, slik som dårlig kvalitet på golvet i fjøset, ventilasjonen etc.

Underminerer veterinærenes forbyggende arbeid

– Det vekker både undring og fortvilelse at Mattilsynet som forvalter dyrevernslovgivningen i Norge går inn for å maskere problemer ved hold av produksjonsdyr med å øke bruken av antibiotika. Landets veterinærer har gjort en formidabel innsats for å holde antibiotika-forbruket lavt her i landet. Mattilsynets nye forskrift vil underminere dette, noe som øker faren for utvikling av antibiotika-resistens og som på lenger sikt heller ikke tjener dyrevelferden, sier prorektor Halvor Hektoen videre.

Hastverk fra direktørene

– Vi bør ta dyr og menneskers helse mer alvorlig enn det Mattilsynet legger opp til med dette forslaget til forskriftsendring. Vi ønsker at norsk landbruk skal være konkurransedyktig, men fortrinnet til innenlands matproduksjon må være kvalitet. Den bør ikke være gjenstand for en hastebehandling blant en handfull direktører som i likhet med oss andre ønsker å få så mye som mulig unnagjort før sommeren, avslutter Hektoen

Folkehelseinstituttet advarer mot antibiotikaresistens

Også Folkehelseinstituttet er skeptiske til den nye forskriften.

– Antibiotikaresistens truer muligheten for kontroll med infeksjonssykdommer. Vi må samarbeide med mange institusjoner for å få bukt med problemet, uttalte Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet på EAT-konferansen i Stockholm denne uka. Nå legges det altså opp til en mer liberal antibiotika-forvaltning på tross av et økende resistensproblem i hele verden. Stikk i strid med rådene fra direktøren ved Folkehelseinstituttet. Vekker undring

Powered by Labrador CMS