Bonde cb526256
Bonde cb526256

Færre årsverk i landbruket

På tre år er antall årsverk i landbruket redusert fra 51 200 til 47 900, skriver Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Antall arbeidstimer per bruk holder holder seg stabilt til tross for nedgang på landsbasis.

Det er kanskje ikke til å undres over at antall timer i landbruket reduseres i takt med nedgangen i antall bruk i Norge? Fra 1. mars 2012 til 28. februar 2013 ble det lagt igjen 88,3 millioner timer i landbruket. Det er 6,2 millioner timeverk mindre enn for tre år sida.

Timetallet per bruk stabilt

Mye av nedgangen kan som sagt forklares med nedgangen i antall jordbruksbedrifter, som fra 2009/2010 til 2012/2013 ble redusert med 3100 enheter. I snitt ble det arbeidet 2030 timer per bruk i 2012/2013. Det er omtrent samme timetall som tre år tidligere. Hagebruk, inklusive veksthus, er tatt med i beregninga.

I perioden 2010-13 ble den årlige innsatsen i jordbruket redusert med to prosent. Det er om lag halvparten av gjennomsnittlig årlig nedgang i foregående treårsperiode.

Mer leid hjelp

Nå utføres en større del av arbeidet i landbruket med leid hjelp. Fast og tilfeldig innleid hjelp sto for 26 prosent av arbeidsinnsatsen i fjor. Brukere og ektefeller/samboere utførte 64 prosent av arbeidet. Brukerfamilien og andre familiemedlemmer sto bak 74 prosent av arbeidsinnsatsen. Det er om lag det samme tallet som for tre år sida.

Menn står som tidligere for tre firedeler av den samla arbeidsinnsatsen i jordbruket.

Powered by Labrador CMS