skogbrann

Brannskadd skog frør seg også

Etter skogbrannen i Mykland i 2008 viser det seg at brannskadde trær har gitt tilfredsstillende foryngelse.

Publisert

Naturlig foryngelse to år etter skogbrannen i Froland kommune. Legg også merke til at botnvegetasjonen er på plass i bakgrunnen. Foto: Per Holm Nygaard/Skog og landskap

Denne erfaringa gjør at det etter framtidige branner er viktig å utnytte skadd skog i foryngelsesarbeidet, sjøl om skogen ved første øyekast ser ynkelig ut. Etter brannen i Mykland fikk skogen raskt tilbake vegetasjonen på bakken og etter fem år er foryngelsen god, viser en rapport fra Skog og landskap.

Rask etablering av ny skog

Skogbrannen i Mykland i Froland kommune 9.-14. juni 2008 er den største i Norge siden 1844. Etter brannen iverksatte Skog og landskap, med støtte fra Norges Skogeierforbund, forskningsprosjektet «Foryngelse, bonitetsendring og driftstekniske erfaringer etter skogbrannen i Mykland». Forskerne har konsentrert seg om skogbehandling etter brann, med vekt på rask etablering av ny skog. Forskningen har også hatt som formål å dokumentere og oppdatere relevant kunnskap om skogbrann i Norden, noe som har gitt spennende funn rundt egenskapene ved brannskadd skog.

Skogbrann - et tveegget sverd

Arter og livsmiljø blir sterkt påvirket av skogbrann. Sjøl om skogbrann frigjør plantenæring og forbedrer spiremuligheter, er ikke skogbrann bare positiv for arter og livsmiljø, slik det ofte blir framstilt.

- Vegetasjonsutvikling etter brann er i stor grad bestemt av brannens hardhet. Det trengs en mer nyansert diskusjon med hensyn til virkningen av skogbrann, sier rapportens forfattere, Per Holm Nygaard og Roald Brean.

Du kan lese hele rapporten fra Skog og landskap her

"
Powered by Labrador CMS