Melk frokost COLOURBOX4411534
Melk frokost COLOURBOX4411534

Økt utleie av mjølkekvoter

809 bønder leier kumjølkekvoter tilsvarende 48,7 millioner liter i 2014. En økning på 64 prosent sammenlikna med fjoråret, melder SLF.

Publisert

10 prosent av landets samlede mjølkekvote er nå leid ut.

Tall fra 2013 viser at det er fylkene Oppland og Rogaland som har flest nye leieforhold og størst utleid mjølkekvote med virkning fra 2014.

Fornyer leia hvert femte år

Statens landbruksforvaltning (SLF) forklarer den formidable økningen i leieavtaler på denne måten: Ordninga med kvoteleie ble innført med virking fra 2009. Regelverket stilte den gangen krav om at leieperioden måtte avtales for minst fem år. Noe også svært mange gjorde. Det er disse leieforholdene som nå går ut 28. februar i år. Som et resultat av dette har mange av disse utleierne sendt inn søknad om utleie av mjølkekvote.

Oppland på utleietoppen

På landsbasis er det 2039 foretak som leier ut 163 millioner liter i mjølkekvote for ku. Det betyr at 9,7 av den totale disponible kvota i landet for kvoteåret 2013/2014 blir drevet av leietaker. Høyest utleieprosent har Oppland med 17 prosent og Nordland med 13,2 prosent.

Powered by Labrador CMS