pil
pil

Økonomien i samdrifter på veg opp

Samdrifter med mjølkeproduksjon kunne oppvise et mye bedre økonomisk resultat i 2012 enn året før, melder NILF. Men vil de nye tilskuddreglene torpedere den økonomiske framgangen?

Publisert

Samdriftsfjøs hadde en økonmisk oppgang i 2012. Varer den ved?

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har sammenlikna samdrifter i mjølkeproduksjon med vanlige mjølkebruk i samme størrelsesorden blant deltakere i driftsgranskningene.

Mjølkesalget har økt

Det er særlig produksjonsinntektene hos samdriftene som har økt. Det samme gjelder også for de variable og faste kostnadene. Den største økningen finner vi i mjølkesalget.

Nedgang i faste kostnader på enkeltbruka

Noe av den samme tendensen finner vi også hos de store mjølkebruka – både for produksjonsinntekter og variable kostnader, mens det er en nedgang for de faste kostandene.

Vil mindre tilskudd slå beina under samdriftsøkonomien?

Det er også blitt mindre forskjell i utbetalt tilskudd mellom samdrifter og store mjølkebruk. Dette forklarer NILF med at tilskuddsreglene når er mer like for enkeltbruk og samdrifter. Driftstilskuddet for mjølk er nå det sammen for de to driftsformene. Den fordelen som samdriftene her hadde, er nå borte. Derfor blir det spennende å se om regnskapsundersøkelser for seinere år vil bekrefte den positive lønnsomhetseffekten av samdrifter i mjølkeproduksjonen.

For flere dealjer, se her

"

Powered by Labrador CMS