Oversvømt byggåker
Oversvømt byggåker

Enklere å beregne avlingssvikt

Statens landbruksforvaltning (SLF) foreslår en forenkling i reglene for beregning av avlingssvikt, slik at de skal bli lettere å forstå.

Publisert

Det er særlig beretgningsmåten for avlingssvikt i grovfôrproduksjonen som gjennomgår de største endringene i høringsdokumentet.

SFL har nettopp sendt på høring et forslag om endringer i forskriften om satser og beregningsregler for erstatning ved avlingssvikt. Forslaget innebærer en forenkling. Frist for å avgi høringsuttalelse er 30. april.

Enklere for alle parter

Den nye beregningsmåten skal være mer forutsigbar for søkere, mindre arbeidskrevende og gi raskere behandling av søknadene. Det vil bli enklere for søkere og forvaltning både å forstå og å kunne forutsi beregnet erstatning.

Størst forandring for grovfôr

Forslaget til endring av forskriften inneholder en ny beregningsmåte for avlingssvikt i grovfôrproduksjon i foretak som driver husdyrproduksjon. Her foreslås de mest omfattende endringene.

Hele partiet – lavere pris

Markedet i grøntbransjen er i stadig endring - for et økende antall kulturer leveres en bruttoavling til et pakkeri, mens bare en viss prosent går videre som salgbar vare. For beregning av erstatningssats skal hele leveransekvantumet legges til grunn, slik at en gjennomsnittspris må danne grunnlaget for fastsettelse av erstatningssats. Som følge av dette foreslås satsene for løk, gulrot og potet redusert.

I tillegg foreslår SLF å endre noen av dagens erstatningssatser. Av andre nye ting foreslås en ny sats for spesialpoteter, som for eksempel mandelpotet.

Les mer i høringsdokumentet her

"
Powered by Labrador CMS