jur
jur

En spenelengde foran

"Bedre bedriftsleder - en spenelengde foran" heter et nytt prosjekt som skal få fart på mjølkeproduksjonen i Akershus og Østfold.

Publisert

Et nytt prosjekt skal styrke og muligens øke mjølkeproduksjonen i Østfold og Akershus.

TINE Øst har i samarbeid med Innovasjon Norge og Fylkesmennene i Oslo, Akershus og Østfold, etablert et toårig mjølkeprosjekt for regionen. Alle gardbrukere med mjølkekvote er inviterte til felles orientering om prosjektet i løpet av januar/februar 2014.

Stabilisere produksjonen

Bakgrunnen for satsingen er et synkende antall mjølkeprodusenter og et redusert mjølkevolum i Østfold og Akershus. Mange bønder er usikre på framtida som mjølkeprodusenter.

Prosjektet ønsker å se på de mulighetene som finnes innen mjølkeproduksjonen i de to fylkene i de neste to åra. Ønsket er å sikre og styrke produksjonen i denne regionen, skriver Fylkesnytt fra Akershus.

Styrke økonomien

Prosjektets hovedmål er å opprettholde og helst å øke mjølkeproduksjonen - også økologisk produksjon. Gjennom prosjektet er det et mål å bevisstgjøre den enkelte mjølkeprodusent om hvilke ressurser som finnes på garden: bygningsmasse, areal, kvote og menneskelige egenskaper.

Siden bedre lønnsomhet er en av de viktigste faktorene for videre mjølkeproduksjon, er det viktig å avdekke muligheter for å øke lønnsomheten innenfor dagens rammevilkår. Videre er det et mål å øke oppslutningen om TINE Effektivitetsanalyse (EK) som et grunnlag for bedre styring og økonomisk planlegging.

Todelt satsing

I første del av prosjektet, som legges opp som en motivasjonsdel, vil det bli arrangert flere temamøter og fagturer. I andre del av prosjektet vil den enkelte mjølkeprodusent få tilbud om et eget veivalgsbesøk med bruk av spesialrådgiver og regnskapsfører.

Prosjektleder er: Gayle Culley Enger fra Tine Øst.

Noen fakta fra regionen AkershusØstfold
Eiendommer med grunnkvote179184
Samdrifter (inkl. passive)1719
Robotbesetninger2244
Økologiske besetninger1620
Powered by Labrador CMS