Elg
Elg

Gratis elgjakt hos Statskog

Feller du elg, får du pengene for jaktkortet tilbake. Statskogs ordning med solojakt varer fram til jul. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder.

Publisert

Fram til jul kan du jakte elg i skogene til Statskog. Foto: Christian Sletengen, Statskog

Det nærmer seg raskt jul, men det er fortsatt ledig terreng, melder Statskog. Oversikten over ledig terreng finner du her.

Slipper å betale for jaktkortet, men ikke for kjøttet!

Solojakt-kortet koster 250 kroner dagen. Tar du med deg en kamerat, må denne ute med 150 kroner dagen. Som sagt, feller du elg, får du pengene for jaktkortet tilbake, dersom du har kjøpt et tredagerskort. Men du må fortsatt betale for kjøttvekta på dyret.

Småviltjakt med elg i sikte

Det vanlige er å være en del av et jaktlag under elgjakta. I fjor startet Statskog for første gang med enkeltmannsjakt på elg, i områder der kvotene ikke var skutt under den ordinære elgjakta.

I år er nyskapningen utvidet til å gjelde mange flere områder. Å jakte på elg samme måte som småvilt, har slått godt an, forteller Jo Inge Breisjøberget, Statskogs fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

I løpet av de to første ukene ble det skutt nesten tre ganger så mange elg som under hele solojaktperioden i fjor.

Tynner i bestanden – øker størrelsen på matfatet

Årsaken til ekstrarundene med elgjakt, er ønsket om å felle en større andel av de tildelte elgkvotene. På Statskogs grunn ligger fellingsprosenten på 70-75 prosent.

Årlig kvote som forvaltes av Statskog utenom statsallmenning er i underkant av 1500 elg. Målet i år er å felle 50 ekstra i november og desember. Årets elg er i bedre form og har mer kjøtt på kroppen enn på lenge, lyder rapportene. Ved å tynne litt i elgbestanden fram mot jul, sikrer man at de individene som skal møte vinteren får mer å ete.

Jakt skal være for alle!

Enkeltmannsjakt på elg regnes som et godt lavterskeltilbud for unge elgjegere og som vil prøve seg.

Hos private grunneiere er det vanskelig for utenforstående å slippe til. For å komme med på et elglag må du enten være grunneier, gifte deg med en eller arve eiendom. Andre steder er elgjakta forbeholdt dem som bor i bygda.

En av Statskogs oppgaver er å tilby jakt til alle på statlig grunn. I forkant av den ordinære jakta stiller alle lag likt ved at loddtrekning avgjør hvem som får tilgang til et område.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS