Glad ku

Slipp kua fri!

Fra 1. januar i år gjelder kravet om at alle hunndyr av storfe skal ut på beite i minst åtte uker i løpet av sommerhalvåret.

Publisert

Også kyr i lausdrift har nå krav om beinstrekk på i åtte uker i løpet sommerhalvåret. Eventuelt i luftegård, dersom beiting er teknisk umulig.

For mange brukere vil kravet by på en del praktiske utordringer. Flere er nok fortsatt usikre på hvordan de reint teksnisk skal kunne oppfylle kravet på en tilfredsstillende måte innen sommeren er her.

Tidligere anså man at lausdrift ga kyrne tilstrekkelig med mosjon og fri bevegelse innomhus. Derfor var det bare dyr som var bundet som var omfattet av kravet om «ferie i friluft». De nye reglene gjelder nå også for dyr i lausdrift.

Powered by Labrador CMS