Havre i sekk
Havre i sekk

Omsetningsavgifta for korn opp én øre

Omsetningsrådet har i dag fastsatt omsetningsavgiften for korn, erter, oljefrø, lupiner og åkerbønner til tre øre per kilo, melder Landbruksdirektoratet.

Publisert

For hvert kilo korn du høster, forsvinner tre øre i omsetningsavgift.

Avgifta har tilbakevirkende kraft og gjelder for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015.

Fôrkornet tappet fondet

Fram til 30. juni 2014 var avgiften to øre per kilo. Analyser av 2013-avlinga viste at mathveten hadde lavere proteininnhold enn forventet, og at proteinkvaliteten ikke var den beste for matmjølproduksjon. Dette resulterte i at matmjølindustrien ikke klarte å bruke all mathveten av 2013-avlinga, og at et betydelig kvantum måtte omdisponeres til fôr gjennom prisnedskriving. Siden dette var kostnader som det ikke var budsjettert med, ble fondet redusert til ca. 1,5 mill. kroner.

Én-øringen går til administrasjon

For inneværende år viser avlingsprognosene at det ikke er behov for avsetningstiltak. Til gjenoppbygging av fondet til 25 millioner kroner trengs det derfor en omsetningsavgift på ca. to øre per kilo. Det resterende av avgiften, ca. én øre per kilo, er budsjettert til administrasjon hos markedsregulator Felleskjøpet og til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak.

Powered by Labrador CMS