korn1
korn1

Kornavlingene: 400 kilo i snitt

Tallene i avlingsprognosen fra Bioforsk viser i gjennomsnitt en økning på 20 prosent og et gjennomsnitt på 404 kilo per dekar for alle kornslag.

Publisert

Årets kornavlinger ligger godt over gjennomsnittet.

Du må tilbake til 2010 for å finne samme nivå, mens 2008 topper de siste åtte åra med 455 kilo.

Bygg mest fram

I forhold til fjoråret ligger det an til størst avlingsøking for bygg. Her er årets augustprognose 23 prosent over fjoråret, med 396 kilo per dekar. Hvete er anslått å bli 15 prosent over fjorårets avling, tilsvarende 448 kilo per dekar. Rug ligger an 496 kilo (+18 %) og havre med 372 kilo per dekar, tilsvarende en økning på 14 prosent.

Samtidig gir tilbakemeldingene fra NLR uttrykk for store regionale forskjeller.

Bra med mathvete, for lite fôrkorn

- Det ligger an til en veldig god markedsbalanse for mathvete, sier Sindre Flø, fagsjef for markedsregulering i Felleskjøpet. Slik det ser ut nå, vil det produseres omtrent det møllene har bruk for.

På den andre siden er det ganske stort underskudd av fôrkorn. Det kunne vært produsert 300 000 tonn mer, mener Flø. Dette til tross for at tilgangen på fôrhvete og fôrrug ligger an til å bli tre til fire ganger høyere enn i fjor. Også produksjonen av bygg og havre er større, med cirka 100 000 tonn.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS