Elgegevir
Elgegevir

«Halve bygda» går på jakt

I Lierne i N-Trøndelag og Engerdal i Hedmark jaktet henholdsvis 44 og 43 prosent av den mannlige befolkninga i 2013/2014. På landsbasis er prosenten bare sju.

Publisert

Etter et par magre år har rypebestanden tatt seg opp. Det førte til at flere gikk på jakt i 2013/2014. Foto: coloubox.com

I de store byene er det enda færre jegere. I Oslo og Bergen har bare tre prosent av mennene over 16 år gått på jakt. Unntaket er Trondheim hvor tilsvarende andel var seks prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Rypejegerne slapp til igjen

Til sammen deltok over 139 000 personer på jakt i løpet av jaktåret 2013/2014. Dette er to prosent flere enn foregående jaktår. Oppgangen skyldes hovedsakelig at flere jaktet rype.

Som følge av liten rypebestand høsten 2012 ble rypejakta stoppet helt mange steder dette året, eller det ble innført begrensninger av antall jegere som fikk slippe til. Høsten 2013 hadde bestanden tatt seg noe opp igjen i flere områder. Dette førte til at noen flere fikk mulighet til å skyte rype. I alt gikk 45 100 personer på rypejakt i 2013/2014, som er en oppgang på 2 200 jegere fra foregående jaktår. Som en følge av at flere jaktet rype, økte også det totale antallet småviltjegere. I alt 82 700 jegere var ute etter småvilt sist jaktår.

92 000 hjorteviltjegere

I alt 92 000 jegere jaktet hjortevilt i 2013/2014. Sjøl om det er lov å felle flere hjort enn elg, er det fortsatt betydelig færre hjortejegere enn elgjegere. Antallet hjortejegere er imidlertid stigende. Totalt 44 200 jegere var på jakt etter hjort sist jaktår, mens 61 300 forsøkte å overliste elgen. Videre var det 39 500 som jaktet rådyr, og av dem felte 13 700 ett eller flere dyr.

8400 kvinnelige jegere

I jaktåret 2013/2014 utgjorde kvinnene seks prosent av dem som jaktet, og det er på nivå med forgående jaktår. Av småviltjegerne utgjorde kvinnene 5,3 prosent og av hjortejegerne 5,6 prosent.

3 500 ulvejegere

I alt deltok 6900 jegere under lisensfelling av jerv, bjørn eller ulv i 2013/2014. Antall jegere som deltok under lisensfelling av de ulike rovdyrene, var 3200 for jerv, 3600 for bjørn og 3500 for ulv. I tillegg var det 2800 jegere som jaktet gaupe under den årlige kvotejakta.

Er du også interessert i tall for rådyr- og småviltjakta i 2013/2014, skal du se her!

Jegere på jakt"
2013-20142012-2013 - 2013-2014
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt139 3801,6
Småviltjakt82 7402,4
Rypejakt45 1105,0
Hjorteviltjakt92 0300,4
Elgjakt61 2900,1
Hjortejakt44 2101,1
Villreinjakt9 8103,8
Rådyrjakt39 4700,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS