Storfe med ringorm
Storfe med ringorm

SISTE: Ringorm påvist på Østlandet

Mattilsynet har mistanke om ringorm i storfebesetninger på Østlandet. Veterinærinstituttet bekrefter diagnosen i flere fjøs.

Publisert

Ringorm hos menneske. Foto: colourbox.com

Flere besetninger i Østfold, Vestfold og Buskerud som har hatt kontakt med hverandre gjennom livdyromsetning, er nå båndlagt. Mattilsynet følger opp kontaktbesetninger med inspeksjon og prøvetaking av dyr med symptomer. Mistenkte og diagnostiserte besetninger blir båndlagte inntil videre. Slakteriene blir kontaktet av distriktskontoret når dyr fra restriksjonsbelagte besetninger skal inn til slakt, kan vi lese på hjemmesida til Mattilsynet.

Ingen orm – men sopp

Ringorm er en soppsykdom som kan gi hudforandringer i form av hårløse flekker, eventuelt kløe og betennelser i huden. Mennesker kan også smittes av sykdommen.

Ringorm var en vanlig sjukdom hos storfe i Norge fram til begynnelsen av 2000-tallet, men forekomsten ble betydelig redusert etter utstrakt vaksinering mot sykdommen.

Ikke alltid synlige symptomer

Mattilsynet ønsker å gjøre veterinærer og dyreeiere oppmerksomme på at det har vært flere funn med atypiske symptomer på ringorm hos storfe den siste tida. Det vil si at ringorm ikke kan utelukkes sjøl om de klassiske hudforandringene ikke er tilstede, men bare for eksempel håravfall. Det er bare prøvetaking som kan avkrefte diagnosen.

Ha øynene med deg!

Mattilsynet ber om at alle som har kontakt med storfe, både mjølkekyr og kjøttfe, er observante på hudforandringer som kan likne ringorm, slik at Mattilsynet raskt kan varsles.

Les mer om ringorm her

"
Powered by Labrador CMS