sagkjede
sagkjede

Sagkjedet synger atter fra skogen...

Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i første kvartal i år enn i 2013. I snitt fikk skogeierne 345 kroner per kubikk, en økning på 11 prosent, eller 35 kroner.

Publisert

Større aktivitet i skogen første kvartal i 2014. Kan bedre priser spore til forsatt økt avvirkning?

Dette viser de foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå når det gjelder skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2014.

Sagtømmer opp

Når vi studerer tallene er det prisene på sagtømmer som drar snittprisen oppover. Skogeierne oppnådde en pris på henholdsvis 444 og 456 kroner per kubikkmeter for sagtømmer av gran og furu. For sagtømmer av gran og furu sett under ett økte prisen med 61 kroner per kubikkmeter fra 1. kvartal 2013.

Massevirke ned

Gjennomsnittsprisen for massevirke sank med 11 kroner og endte på 211 for gran og 200 kroner for furu per kubikkmeter.

2 500 000 kubikkmeter hogd

I alt ble det avvirket 2,5 millioner kubikkmeter i 1. kvartal 2014, en økning på 220 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2013. Bruttoverdien for tømmer solgt til industrien utgjorde 856 millioner kroner. Det er 22 prosent mer enn i samme periode i fjor.

Fylkesvise forskjeller

Som vanlig var det større variasjon mellom fylkene enn på landsbasis. I Sør-Trøndelag og Buskerud ble det målt henholdsvis 51 000 og 47 000 kubikkmeter mer tømmer i 1. kvartal 2014 enn i samme periode året før. I Telemark og Vest-Agder gikk innmålt tømmerkvantum mest tilbake med henholdsvis 16 000 og 14 000 kubikkmeter.

Skogavvirkning for salg
1. kvartal 2014Prisendring, prosent
1000 kubikkmeterKroner per kubikkmeter1. kvartal 2013 - 1. kvartal 20141. kvartal 2011 - 1. kvartal 2014
I alt2 48334511,3-7,3
Gran
Skurtømmer1 03744415,91,8
Massevirke773211-4,1-29,0
Sams virke813106,2-8,6
Furu
Skurtømmer34445614,60,4
Massevirke213200-6,1-28,8
Sams virke10231-26,0-15,7
Lauv
Skurtømmer1257-45,2-41,5
Massevirke25228-9,24,6
Sams virke........

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS