NRF-kyr
NRF-kyr

Slår fast at Norge er BVD-fritt

Sykdommen bovin virusdiaré (BVD) har ikke vært påvist i Norge de siste sju åra. Nå kan forskere ved Veterinærinstituttet konkludere med at norske besetninger er fri for BVD.

Publisert

BVD er en sykdom som fører til reproduksjonsforstyrrelser og svakfødte kalver, og som spres via kronisk smittede dyr. På 80-tallet hadde 30 prosent av besetningene i Norge antismittestoffer mot BVD. For drøyt tjue år siden ble det startet et kontrollprogram for å bekjempe sykdommen, og kronisk infiserte dyr ble slått ut for å hindre spredning.

En suksesshistorieEffekten av dette programmet ser vi nå. I perioden 2006-2012 har man ikke påvist BVD i noen besetninger her til lands.

– Dette kan man kalle en norsk suksesshistorie, men betyr det at sykdommen ikke finnes lenger? sa Malin Jonsson, forsker ved epidemiologiseksjonen på Veterinærinstituttet, i et fagforedrag i dag.

" Sikrere for hvert årNår sykdommen ikke har blitt påvist hos norsk storfe de siste sju årene – er den da borte? Dette er spørsmålet hun og flere andre forskere har forsøkt å finne svar på. Forskerne har beregnet sannsynligheten ved å se på blant annet ulike risiko, populasjonsstørrelse, hvor sensitive testene er, risiko for introduksjon og mer til.

– Vi blir sikrere for hvert år vi tester og ikke finner positive tester, sier Jonsson.

Fortsatt testing nødvendig

Forskerne slår fast at den norske besetningen er fri for BVD.

Konklusjonen man har kommet fram til er at Norge i dag kan kalles BVD-fritt.

– Det var 99,4prosent sannsynlighet i 2011 for at vi ikke hadde BVD. Ut i fra de premissen vi har satt, kan vi si at Norge i dag er fri for BVD, sier Jonsson, men skynder seg å understreke at det er viktig å fortsette testingen.

– Risikoen for at vi er fri for BVD minsker dramatisk for hvert år om vi ikke fortsetter å teste. Vi anbefaler fortsatt testing, sier hun.

Powered by Labrador CMS