NewHolland TC5070
NewHolland TC5070

Laveste kornavling på 37 år

Årets kornavling er ventet å bli 913 000 tonn. Det er 12 prosent mindre enn i fjor, opplyser Felleskjøpet.

Publisert

Den norske kornarealet har ikke vært mindre siden 1973.

Kornarealet er i de siste ti årene redusert med ca. 40 000 dekar i året. På grunn av den vanskelige våren er det regnet med en ekstra reduksjon i kornareal som blir treska i år. På bakgrunn i vurderinger fra Norsk Landbruksrådgiving og av såkornsomsetninga er arealnedgangen satt til 80 000 dekar i år. Nye arealtall fra Statens landbruksforvaltning gir ikke grunnlag for å endre denne prognosen. Det norske kornarealet har ikke vært mindre siden 1973, det vil si før opptrappingsvedtaket i 1975,skriver Felleskjøpet i en pressemelding.

En vanskelig vår ga dårlig avlingNorsk Landbruksrådgiving har gitt lokale avlingsprognoser. Sein vår med langvarig tele og mye nedbør førte til utsatt såing. I tillegg har negative faktorer knyttet til jordart, manglende grøfting og tett jord gitt stor variasjon i avlinger. Det meldes generelt om dårlige bygg-avlinger både fra Romerike, Hedmark og Nord-Trøndelag. Havre og hvete har klart seg bedre.

Den totale tilgangen til korn for mat og fôr er forventet å bli 913 000 tonn korn inkludert oljefrø og erter. Det er 12% lavere enn fjoråret, 18% lavere enn gjennomsnittet de siste fem årene og den laveste siden 1976. Siden da er det to år som har hatt nesten like dårlig avling. I 1992 og 1994 ble veksten stoppet av forsommertørke. Og de siste fem årene ble har fuktig vær i vekstsesongen hindret bøndene fra å ta ut avlingspotensialet som bedre kornsorter gir.

God kvalitetKvaliteten på årets korn er bedre enn de siste årene. Henholdsvis 85 og 95 prosent av hvete og rug har matkvalitet og kan brukes i baking. Havren har også god kvalitet etter varmt og tørt vær i juli, august og september.

Forbruket er stabiltNorske Felleskjøp bruker prognoser for produksjon av melk, kjøtt og egg som grunnlag for prognoser for forbruk av kraftfôr. Forbruket av kraftfôr forventes økt med 2,8 prosent til totalt ca 2millioner tonn, mest på grunn av en forventet økning i forbruket hos fjørfe på 12 prosent. For matkorn ser det ut til at nedgangen i forbruket av hvete kan ha stanset. Totalt er matkornforbruket forventet å bli 336 000 tonn eller 66 kg pr nordmann.

Import av korn økerNorske Felleskjøp gir på grunnlag av prognosene anbefalinger om importkvoter til Statens landbruksforvaltning som vedtar og auksjonerer bort disse kvotene. Det ble sist gjort i august og neste kvoteauksjon er 26. november. Behovet for import av korn til kraftfôr og mat øker tilsvarende reduksjonen i avling med 32 000 tonn

Powered by Labrador CMS